Skip to main content

Конференции

Просмотр конференции fido7.crimea.robots:

Предыдущее Следующее

Дата: 20 Feb 2018, 00:00:06
От: Evil Robot @ 2:460/58.0
Кому: All
Тема: Статистика сессий по часам на 2:460/58


 * From 18 Feb 00:05:23 till 19 Feb 23:58:31 *

                        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223
  1│1:261/38            │▓│█│▒│▓│▒│▒│▒│░│▓│█│█│▒│▒│▒│▓│▒│▓│▓│▓│█│█│█│▓│█│
  2│2:46/12             │█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│
  3│2:46/42             │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  4│2:46/49             │█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│
  5│2:46/200            │ │ │░│ │ │ │░│ │░│ │░│ │ │░│░│ │ │░│░│ │ │ │░│░│
  6│2:280/5555          │█│█│█│█│█│▒│▓│░│▓│█│█│▓│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│▒│█│
  7│2:292/854           │▒│▒│░│░│▒│▒│▒│░│▒│▒│▒│░│▒│▒│▒│▒│▒│▒│░│▒│▒│░│▒│▒│
  8│2:460/57            │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  9│2:460/58.10         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 10│2:460/58.25         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 11│2:460/58.29         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 12│2:460/58.30         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 13│2:460/58.31         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │░│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 14│2:460/58.58         │█│▒│█│█│█│█│█│▒│█│█│▒│▒│▒│▒│▒│▒│▒│▒│▒│▒│█│█│█│█│
 15│2:460/58.1212       │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 16│2:460/777           │█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│
 17│2:460/1124          │█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│
 18│2:461/58            │ │ │ │▒│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 19│2:463/0             │░│▒│░│░│▒│▒│▒│▒│░│▒│▒│▒│░│▒│▒│▒│▒│▒│░│▒│▒│▒│░│▒│
 20│2:463/68            │█│█│█│█│▓│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│
 21│2:463/68.168        │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒│ │ │▒│ │ │ │ │ │ │ │ │
 22│2:463/1104          │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │▒│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 23│2:463/1919          │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 24│2:463/2223          │█│█│▒│█│▓│█│▒│█│█│█│█│█│█│█│▓│▒│▓│█│▓│█│█│█│▒│█│
 25│2:463/3232          │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 26│2:464/4077          │░│▒│▒│▓│▒│░│ │ │░│▓│▒│ │▒│ │▓│ │░│░│▒│▒│▒│▓│█│▒│
 27│2:466/50            │█│█│░│░│█│▒│▓│█│█│█│▒│█│█│▓│▒│▒│▓│▓│░│█│▓│▓│░│█│
 28│2:467/70            │█│█│▒│▓│▒│▒│▓│▓│█│█│█│█│▓│█│▓│▒│▓│█│▓│█│█│█│▒│█│
 29│2:467/239           │▒│▒│░│░│▒│▒│▒│░│▒│▒│▒│▒│░│▒│▒│▒│▒│▒│░│▒│▒│░│▒│▒│
 30│2:469/15            │ │ │ │ │ │ │█│█│█│█│█│█│▓│▒│▒│█│█│█│█│█│█│█│ │ │
 31│2:469/122           │█│█│█│█│▓│▓│▓│▒│█│█│█│█│█│█│█│▓│█│█│█│█│█│█│█│█│
 32│2:469/335           │▓│█│█│▒│▓│▓│█│█│▓│█│█│█│█│▓│█│█│█│█│▒│█│█│█│█│█│
 33│2:4600/140          │█│█│▓│▓│▒│▒│▒│▓│█│█│█│█│█│▓│▓│▒│▓│▓│█│█│█│█│▒│█│
 34│2:4623/0            │▒│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 35│2:4623/178          │▒│▒│░│░│▒│▒│▒│░│▒│▒│▒│▒│░│▒│▒│▒│▒│▒│░│▒│▒│░│▒│▒│
 36│2:4641/222          │█│█│▓│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│▓│█│▓│█│█│█│█│█│█│█│█│
 37│2:4647/13           │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 38│2:5000/111          │▓│█│▓│█│▒│▓│▒│▒│▓│█│█│▓│▓│▒│█│▒│▓│█│█│█│█│█│▓│█│
 39│2:5015/46           │█│█│▒│█│░│▓│▒│▒│█│█│█│▓│▓│▓│▓│░│▒│▓│▓│█│█│█│▒│█│
 40│2:5019/40           │█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│
 41│2:5020/545          │█│█│▒│█│▒│▒│▓│░│▓│█│█│█│█│█│▓│▓│▓│█│█│█│█│█│█│█│
 42│2:5020/570          │█│█│▓│▓│▓│▒│▒│░│█│█│█│█│█│█│▓│█│█│█│▓│█│█│ │░│█│
 43│2:5020/1042         │█│█│█│█│▓│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│▓│▓│█│█│█│█│█│█│█│
 44│2:5020/1906         │▓│█│▒│█│▒│▒│▒│▓│█│█│█│█│█│█│▒│▒│▓│▓│█│█│█│█│▓│█│
 45│2:5023/24           │█│█│▒│▓│▒│▒│▓│█│█│█│█│█│▓│▓│▓│▒│▓│█│▓│█│▓│█│▒│█│
 46│2:5026/99           │▒│▓│░│▒│ │ │░│░│░│█│█│ │░│ │░│ │░│▒│▒│▓│▒│█│░│▒│
 47│2:5030/115          │▒│▒│░│▒│▒│░│▒│▓│▒│░│▒│▒│▒│▒│▒│░│▒│▒│▒│░│▒│▒│▒│░│
 48│2:5053/58           │▒│█│▒│▒│▒│▓│▒│▓│▓│█│█│█│█│█│▓│█│█│▓│▓│█│█│█│▒│█│
 49│2:5054/30           │█│█│▒│▓│▒│▒│▒│▒│█│█│█│█│▓│█│▓│▒│▓│▓│▓│█│█│█│▓│█│
 50│2:5080/102          │▒│▓│▓│█│▓│▓│▓│▓│▓│▓│▒│▓│▒│▒│▓│▒│▒│█│░│▒│█│▒│▒│▓│
 51│2:6078/80           │█│▓│▓│▓│▓│▓│▓│▓│█│█│█│█│█│▓│█│▓│▓│█│█│█│█│█│█│█│
 52│3:640/384           │░│▒│░│░│▒│▒│▒│▒│░│▒│▒│▒│░│▒│▒│▒│▒│▒│░│▒│▒│▒│░│▒│
 53│3:640/1384          │█│█│▒│█│░│█│█│█│█│█│█│█│█│█│█│▓│▓│█│▒│█│█│█│█│█│
 54│4:90/1              │▒│▒│▒│░│▒│▒│▒│░│▒│▒│▒│▓│ │░│░│░│░│▒│░│█│▓│█│▒│█│

" " - 0 sessions, ░ - 1 session, ▒ - 2 sessions,
▓ - 3 sessions, █ - 4 or more sessions.

--- 2:460/58
Origin: Lame Users Breading (2:460/58)

Предыдущее Следующее

К списку сообщений
К списку конференций