Skip to main content

Конференции

Просмотр конференции fido7.pushkin.local:

Предыдущее Следующее

Дата: 01 Jan 2019, 00:03:25
От: Statistics Maker @ 2:5057/77.1
Кому: All
Тема: Statistics


 --- Summary

  Area: PUSHKIN.LOCAL
  Period: Sun 31 Dec 2017 - Tue 01 Jan 2019
  Messages: 47808
  Total users: 114
  Active users: 99
  Days: 366
  Msgs per day: 130

 --- Sorted by From. Top 100
┌─────┬────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────────────┐
│ No. │ Name                           │ From │                              │
├─────┼────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│   1.│ Andrew Lobanov                 │  6459│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄│
│   2.│ Gennadij Pastuhov              │  6352│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ │
│   3.│ Andrei Mihailov                │  6071│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄  │
│   4.│ Sergey Poziturin               │  4735│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄         │
│   5.│ Cheslav Osanadze               │  4628│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄         │
│   6.│ Uncle Sasha                    │  4324│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄          │
│   7.│ Юрий Григорьев                 │  3617│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄              │
│   8.│ Alex Brilakov                  │  1749│▄▄▄▄▄▄▄▄                      │
│   9.│ alexander koryagin             │  1559│▄▄▄▄▄▄▄                       │
│  10.│ Sergej Solowjow                │  1131│▄▄▄▄▄                         │
│  11.│ Anatoly Sablin                 │  1018│▄▄▄▄                          │
│  12.│ Sergey Chumakov                │   910│▄▄▄▄                          │
│  13.│ Sergey Kusnetsov               │   513│▄▄                            │
│  14.│ Michael Rasputin               │   462│▄▄                            │
│  15.│ Vladimir Fyodorov              │   429│▄                             │
│  16.│ Dima Bargamov                  │   418│▄                             │
│  17.│ Dmitry Bakhrov                 │   304│▄                             │
│  18.│ Slava Petrov                   │   262│▄                             │
│  19.│ Denis Chernyaev                │   256│▄                             │
│  20.│ Jury Bogoyavlensky             │   247│▄                             │
│  21.│ Andrew Ivanov                  │   244│▄                             │
│  22.│ Oleg Melnikov                  │   203│┌                             │
│  23.│ Sergey Bavshin                 │   199│┌                             │
│  24.│ Jari Shaposhnikov              │   140│┌                             │
│  25.│ Alexander Suvorov              │   139│┌                             │
│  26.│ Nikita Korolev                 │   123│┌                             │
│  27.│ Olli Artemjev                  │   110│┌                             │
│  28.│ Yury Roschupkin                │    88│┌                             │
│  29.│ Vasily Losev                   │    86│┌                             │
│  30.│ Aleksandr Volosnikov           │    77│┌                             │
│  31.│ Anatoliy Sablin                │    70│┌                             │
│  32.│ Alexandr Kruglikov             │    67│┌                             │
│  33.│ Sergey Dorozhkin               │    63│┌                             │
│  34.│ Dmitry Kabanov                 │    57│┌                             │
│  35.│ Igor Zverev                    │    57│┌                             │
│  36.│ Igor Vinogradoff               │    51│┌                             │
│  37.│ Nil Alexandrov                 │    42│┌                             │
│  38.│ Dmitri Kamenski                │    35│┌                             │
│  39.│ Michael Dukelsky               │    35│┌                             │
│  40.│ Yaroslav Shaposhnikov          │    35│┌                             │
│  41.│ Pavel Zolotarev                │    34│┌                             │
│  42.│ Sergey Kruglov                 │    33│┌                             │
│  43.│ Henri Laan                     │    28│┌                             │
│  44.│ NoZDR                          │    28│┌                             │
│  45.│ Dmitry Podolsckiy              │    21│┌                             │
│  46.│ Igor Kravtzov                  │    18│┌                             │
│  47.│ Konstantin Brodkin             │    18│┌                             │
│  48.│ Alex Tihonov                   │    17│┌                             │
│  49.│ Evgeny Bryuhanov               │    16│┌                             │
│  50.│ Constantin Bakushin            │    14│┌                             │
│  51.│ Alexander Fyodorov             │    13│┌                             │
│  52.│ Marat Iakoupov                 │    13│┌                             │
│  53.│ Nikolay Skomorov               │    13│┌                             │
│  54.│ Andrey Mundirov                │    11│┌                             │
│  55.│ Denis Mosko                    │    11│┌                             │
│  56.│ George Kiselyov                │    10│┌                             │
│  57.│ Alexander Volkov               │     9│┌                             │
│  58.│ Andrei Dzedolik                │     9│┌                             │
│  59.│ Denis Antsiferov               │     9│┌                             │
│  60.│ Ilya Teterin                   │     9│┌                             │
│  61.│ Kirill Muhtasarov              │     9│┌                             │
│  62.│ Nazarov Kirill                 │     9│┌                             │
│  63.│ Sergey Anohin                  │     8│┌                             │
│  64.│ RSS robot                      │     7│┌                             │
│  65.│ Vladislav Vetrov               │     7│┌                             │
│  66.│ Andrey Mihailov                │     6│┌                             │
│  67.│ Ivan Krouglikov                │     6│┌                             │
│  68.│ Sergey Chudaev                 │     5│┌                             │
│  69.│ Stas Mishchenkov               │     5│┌                             │
│  70.│ Anton Izyumov                  │     4│┌                             │
│  71.│ Jaroslav Bespalov              │     4│┌                             │
│  72.│ Aleksey Kuzin                  │     3│┌                             │
│  73.│ Kirill Temnenkov               │     3│┌                             │
│  74.│ Max Vasilyev                   │     3│┌                             │
│  75.│ Daniil Ovchinnikov             │     2│┌                             │
│  76.│ Kirill Demidov                 │     2│┌                             │
│  77.│ Maksym Khizhnyak               │     2│┌                             │
│  78.│ Oleg Balychev                  │     2│┌                             │
│  79.│ Statistics Maker               │     2│┌                             │
│  80.│ Alex Kim                       │     1│┌                             │
│  81.│ Alexey Shilov                  │     1│┌                             │
│  82.│ Andrew Mihailov                │     1│┌                             │
│  83.│ Andrey S.                      │     1│┌                             │
│  84.│ Anton Ryzhkov                  │     1│┌                             │
│  85.│ Denis Mikhlevich               │     1│┌                             │
│  86.│ Dmitry Frolov                  │     1│┌                             │
│  87.│ Dr. Choice                     │     1│┌                             │
│  88.│ Ilya_Teterin                   │     1│┌                             │
│  89.│ Ivan Konyshev                  │     1│┌                             │
│  90.│ Jury Bogojavlensky             │     1│┌                             │
│  91.│ Kirill Kaplin                  │     1│┌                             │
│  92.│ Konstantin Korogodin           │     1│┌                             │
│  93.│ Leonid Uhanov                  │     1│┌                             │
│  94.│ Michael Kochetov               │     1│┌                             │
│  95.│ Rustam Galimov                 │     1│┌                             │
│  96.│ Serge Antoshkin                │     1│┌                             │
│  97.│ Viktor Sokolov                 │     1│┌                             │
│  98.│ Vladimir Fyodorov Jr           │     1│┌                             │
│  99.│ Yury                           │     1│┌                             │
└─────┴────────────────────────────────┴──────┴──────────────────────────────┘

 --- Sorted by To. Top 100
┌─────┬────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────────────┐
│ No. │ Name                           │  To  │                              │
├─────┼────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│   1.│ Andrei Mihailov                │  7090│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄│
│   2.│ Gennadij Pastuhov              │  5928│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄     │
│   3.│ Sergey Poziturin               │  5018│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄         │
│   4.│ Cheslav Osanadze               │  4552│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄           │
│   5.│ Andrew Lobanov                 │  4479│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄            │
│   6.│ Uncle Sasha                    │  4151│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄             │
│   7.│ Юрий Григорьев                 │  3759│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄               │
│   8.│ Alex Brilakov                  │  1764│▄▄▄▄▄▄▄                       │
│   9.│ alexander koryagin             │  1733│▄▄▄▄▄▄▄                       │
│  10.│ Sergej Solowjow                │  1244│▄▄▄▄▄                         │
│  11.│ Anatoly Sablin                 │  1013│▄▄▄▄                          │
│  12.│ Sergey Chumakov                │   847│▄▄▄                           │
│  13.│ All                            │   652│▄▄                            │
│  14.│ Michael Rasputin               │   514│▄▄                            │
│  15.│ Sergey Kusnetsov               │   510│▄▄                            │
│  16.│ Dima Bargamov                  │   505│▄▄                            │
│  17.│ Vladimir Fyodorov              │   430│▄                             │
│  18.│ Andrew Ivanov                  │   376│▄                             │
│  19.│ Denis Chernyaev                │   290│▄                             │
│  20.│ Slava Petrov                   │   278│▄                             │
│  21.│ Dmitry Bakhrov                 │   248│▄                             │
│  22.│ Sergey Bavshin                 │   204│┌                             │
│  23.│ Jury Bogoyavlensky             │   203│┌                             │
│  24.│ Oleg Melnikov                  │   196│┌                             │
│  25.│ Olli Artemjev                  │   140│┌                             │
│  26.│ Alexander Suvorov              │   133│┌                             │
│  27.│ Nikita Korolev                 │   120│┌                             │
│  28.│ Yury Roschupkin                │   101│┌                             │
│  29.│ Vasily Losev                   │    97│┌                             │
│  30.│ Jari Shaposhnikov              │    96│┌                             │
│  31.│ Aleksandr Volosnikov           │    79│┌                             │
│  32.│ Anatoliy Sablin                │    72│┌                             │
│  33.│ Alexandr Kruglikov             │    65│┌                             │
│  34.│ Igor Zverev                    │    58│┌                             │
│  35.│ Nil Alexandrov                 │    57│┌                             │
│  36.│ Sergey Dorozhkin               │    50│┌                             │
│  37.│ Dmitry Kabanov                 │    47│┌                             │
│  38.│ Michael Dukelsky               │    45│┌                             │
│  39.│ Igor Vinogradoff               │    40│┌                             │
│  40.│ Pavel Zolotarev                │    38│┌                             │
│  41.│ Dmitri Kamenski                │    35│┌                             │
│  42.│ NoZDR                          │    31│┌                             │
│  43.│ Henri Laan                     │    30│┌                             │
│  44.│ Sergey Kruglov                 │    30│┌                             │
│  45.│ Dmitry Podolsckiy              │    29│┌                             │
│  46.│ Igor Kravtzov                  │    27│┌                             │
│  47.│ Yaroslav Shaposhnikov          │    26│┌                             │
│  48.│ Evgeny Bryuhanov               │    23│┌                             │
│  49.│ Denis Antsiferov               │    21│┌                             │
│  50.│ Konstantin Brodkin             │    21│┌                             │
│  51.│ Alex Tihonov                   │    18│┌                             │
│  52.│ Alexander Fyodorov             │    17│┌                             │
│  53.│ Юpий Гpигоpьев                 │    17│┌                             │
│  54.│ Andrey Mundirov                │    16│┌                             │
│  55.│ Nazarov Kirill                 │    16│┌                             │
│  56.│ Alexander Volkov               │    13│┌                             │
│  57.│ Andrei Dzedolik                │    13│┌                             │
│  58.│ Marat Iakoupov                 │    13│┌                             │
│  59.│ George Kiselyov                │    12│┌                             │
│  60.│ Nikolay Skomorov               │    12│┌                             │
│  61.│ Vladislav Vetrov               │    12│┌                             │
│  62.│ Constantin Bakushin            │    11│┌                             │
│  63.│ JIa3apb KaraHoBu4              │    10│┌                             │
│  64.│ Anton Izyumov                  │     9│┌                             │
│  65.│ Stas Mishchenkov               │     9│┌                             │
│  66.│ Denis Mosko                    │     8│┌                             │
│  67.│ Ilya Teterin                   │     7│┌                             │
│  68.│ Kirill Muhtasarov              │     7│┌                             │
│  69.│ Rustam Galimov                 │     7│┌                             │
│  70.│ Sergey Anohin                  │     7│┌                             │
│  71.│ Sergey Chudaev                 │     7│┌                             │
│  72.│ р╥╔╩ ч╥╔╟╧╥╪┼╫                 │     7│┌                             │
│  73.│ Andrey Mihailov                │     6│┌                             │
│  74.│ Ivan Krouglikov                │     6│┌                             │
│  75.│ 0men                           │     5│┌                             │
│  76.│ Oleg Balychev                  │     4│┌                             │
│  77.│ Alex Kim                       │     3│┌                             │
│  78.│ Daniil Ovchinnikov             │     3│┌                             │
│  79.│ Leonid Uhanov                  │     3│┌                             │
│  80.│ Maksym Khizhnyak               │     3│┌                             │
│  81.│ ???? ?????????                 │     2│┌                             │
│  82.│ Aleksey Kuzin                  │     2│┌                             │
│  83.│ FidoNews Robot                 │     2│┌                             │
│  84.│ Jaroslav Bespalov              │     2│┌                             │
│  85.│ Kirill Demidov                 │     2│┌                             │
│  86.│ Kirill Kaplin                  │     2│┌                             │
│  87.│ Kirill Temnenkov               │     2│┌                             │
│  88.│ Max Vasilyev                   │     2│┌                             │
│  89.│ Statistics Maker               │     2│┌                             │
│  90.│ =?koi8-r?B?wfTq6yDa9Or68PT75f4 │     1│┌                             │
│  91.│ =?koi8-r?Q?=E0=D2=C9=CA =E7=D2 │     1│┌                             │
│  92.│ AnoniZmus                      │     1│┌                             │
│  93.│ AreaFix                        │     1│┌                             │
│  94.│ Bender Rodriguez               │     1│┌                             │
│  95.│ Denis Mikhlevich               │     1│┌                             │
│  96.│ Dr. Choice                     │     1│┌                             │
│  97.│ Egor Glukhov                   │     1│┌                             │
│  98.│ Ivan Konyshev                  │     1│┌                             │
│  99.│ JIa3apb KaraHoBu               │     1│┌                             │
│ 100.│ Jury Bogojavlensky             │     1│┌                             │
└─────┴────────────────────────────────┴──────┴──────────────────────────────┘

 --- Sorted by From -> To. Top 100
┌─────┬──────────────────────┬───────────────────────┬──────┬────────────────┐
│ No. │ From                 │ To                    │ Msgs │                │
├─────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────┼────────────────┤
│   1.│ Andrew Lobanov       │ Andrei Mihailov       │  1825│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄│
│   2.│ Andrei Mihailov      │ Andrew Lobanov        │  1264│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄     │
│   3.│ Gennadij Pastuhov    │ Andrei Mihailov       │  1035│▄▄▄▄▄▄▄▄▄       │
│   4.│ Cheslav Osanadze     │ Gennadij Pastuhov     │  1015│▄▄▄▄▄▄▄▄        │
│   5.│ Gennadij Pastuhov    │ Cheslav Osanadze      │  1003│▄▄▄▄▄▄▄▄        │
│   6.│ Uncle Sasha          │ Sergey Poziturin      │  1002│▄▄▄▄▄▄▄▄        │
│   7.│ Andrei Mihailov      │ Gennadij Pastuhov     │   850│▄▄▄▄▄▄▄         │
│   8.│ Sergey Poziturin     │ Uncle Sasha           │   836│▄▄▄▄▄▄▄         │
│   9.│ Andrew Lobanov       │ Юрий Григорьев        │   831│▄▄▄▄▄▄▄         │
│  10.│ Sergey Poziturin     │ Andrei Mihailov       │   811│▄▄▄▄▄▄▄         │
│  11.│ Uncle Sasha          │ Gennadij Pastuhov     │   790│▄▄▄▄▄▄          │
│  12.│ Cheslav Osanadze     │ Andrei Mihailov       │   779│▄▄▄▄▄▄          │
│  13.│ Gennadij Pastuhov    │ Юрий Григорьев        │   767│▄▄▄▄▄▄          │
│  14.│ Юрий Григорьев       │ Gennadij Pastuhov     │   746│▄▄▄▄▄▄          │
│  15.│ Andrew Lobanov       │ Gennadij Pastuhov     │   738│▄▄▄▄▄▄          │
│  16.│ Gennadij Pastuhov    │ Andrew Lobanov        │   734│▄▄▄▄▄▄          │
│  17.│ Andrew Lobanov       │ Cheslav Osanadze      │   719│▄▄▄▄▄▄          │
│  18.│ Gennadij Pastuhov    │ Sergey Poziturin      │   706│▄▄▄▄▄▄          │
│  19.│ Andrei Mihailov      │ Sergey Poziturin      │   693│▄▄▄▄▄▄          │
│  20.│ Gennadij Pastuhov    │ Uncle Sasha           │   672│▄▄▄▄▄           │
│  21.│ Andrei Mihailov      │ Cheslav Osanadze      │   637│▄▄▄▄▄           │
│  22.│ Юрий Григорьев       │ Andrew Lobanov        │   600│▄▄▄▄▄           │
│  23.│ Uncle Sasha          │ Andrei Mihailov       │   588│▄▄▄▄▄           │
│  24.│ Sergey Poziturin     │ Gennadij Pastuhov     │   555│▄▄▄▄            │
│  25.│ Andrei Mihailov      │ Uncle Sasha           │   524│▄▄▄▄            │
│  26.│ Andrew Lobanov       │ Uncle Sasha           │   514│▄▄▄▄            │
│  27.│ Cheslav Osanadze     │ Sergey Poziturin      │   433│▄▄▄             │
│  28.│ Юрий Григорьев       │ Andrei Mihailov       │   405│▄▄▄             │
│  29.│ Uncle Sasha          │ Юрий Григорьев        │   404│▄▄▄             │
│  30.│ Юрий Григорьев       │ Sergey Poziturin      │   403│▄▄▄             │
│  31.│ Sergey Poziturin     │ Cheslav Osanadze      │   397│▄▄▄             │
│  32.│ Cheslav Osanadze     │ Andrew Lobanov        │   389│▄▄▄             │
│  33.│ Alex Brilakov        │ Andrei Mihailov       │   385│▄▄▄             │
│  34.│ Sergey Poziturin     │ Юрий Григорьев        │   378│▄▄▄             │
│  35.│ Юрий Григорьев       │ Uncle Sasha           │   371│▄▄▄             │
│  36.│ Cheslav Osanadze     │ Юрий Григорьев        │   364│▄▄▄             │
│  37.│ Andrei Mihailov      │ Юрий Григорьев        │   356│▄▄▄             │
│  38.│ Юрий Григорьев       │ Cheslav Osanadze      │   356│▄▄▄             │
│  39.│ Andrei Mihailov      │ Alex Brilakov         │   349│▄▄▄             │
│  40.│ Andrew Lobanov       │ Sergey Poziturin      │   334│▄▄              │
│  41.│ Cheslav Osanadze     │ Alex Brilakov         │   279│▄▄              │
│  42.│ Andrew Lobanov       │ alexander koryagin    │   271│▄▄              │
│  43.│ Gennadij Pastuhov    │ Alex Brilakov         │   253│▄▄              │
│  44.│ Sergey Poziturin     │ Andrew Lobanov        │   253│▄▄              │
│  45.│ Alex Brilakov        │ Cheslav Osanadze      │   251│▄▄              │
│  46.│ alexander koryagin   │ Andrei Mihailov       │   251│▄▄              │
│  47.│ Sergey Chumakov      │ Andrew Lobanov        │   249│▄▄              │
│  48.│ Sergey Chumakov      │ Sergey Poziturin      │   247│▄▄              │
│  49.│ Andrei Mihailov      │ alexander koryagin    │   244│▄▄              │
│  50.│ Cheslav Osanadze     │ Uncle Sasha           │   238│▄▄              │
│  51.│ Alex Brilakov        │ Gennadij Pastuhov     │   235│▄▄              │
│  52.│ Anatoly Sablin       │ Andrei Mihailov       │   232│▄▄              │
│  53.│ Sergey Poziturin     │ alexander koryagin    │   212│▄               │
│  54.│ Uncle Sasha          │ Alex Brilakov         │   205│▄               │
│  55.│ Uncle Sasha          │ Anatoly Sablin        │   203│▄               │
│  56.│ Andrei Mihailov      │ Anatoly Sablin        │   202│▄               │
│  57.│ Uncle Sasha          │ Cheslav Osanadze      │   202│▄               │
│  58.│ Uncle Sasha          │ alexander koryagin    │   202│▄               │
│  59.│ Andrew Lobanov       │ Alex Brilakov         │   200│▄               │
│  60.│ Anatoly Sablin       │ Uncle Sasha           │   190│▄               │
│  61.│ alexander koryagin   │ Andrew Lobanov        │   188│▄               │
│  62.│ Alex Brilakov        │ Uncle Sasha           │   187│▄               │
│  63.│ Andrew Lobanov       │ Sergey Chumakov       │   184│▄               │
│  64.│ Gennadij Pastuhov    │ alexander koryagin    │   184│▄               │
│  65.│ Sergej Solowjow      │ Sergey Poziturin      │   182│▄               │
│  66.│ Andrew Lobanov       │ Sergej Solowjow       │   180│▄               │
│  67.│ Sergey Poziturin     │ Sergej Solowjow       │   178│▄               │
│  68.│ alexander koryagin   │ Sergey Poziturin      │   168│▄               │
│  69.│ Alex Brilakov        │ Andrew Lobanov        │   165│▄               │
│  70.│ Andrei Mihailov      │ Sergej Solowjow       │   157│▄               │
│  71.│ Alex Brilakov        │ Юрий Григорьев        │   156│▄               │
│  72.│ Cheslav Osanadze     │ alexander koryagin    │   154│▄               │
│  73.│ Gennadij Pastuhov    │ Sergej Solowjow       │   154│▄               │
│  74.│ Sergey Poziturin     │ Sergey Chumakov       │   153│▄               │
│  75.│ Sergej Solowjow      │ Andrei Mihailov       │   152│▄               │
│  76.│ alexander koryagin   │ Uncle Sasha           │   152│▄               │
│  77.│ Andrei Mihailov      │ All                   │   150│▄               │
│  78.│ Sergey Kusnetsov     │ Andrei Mihailov       │   142│▄               │
│  79.│ Cheslav Osanadze     │ Sergej Solowjow       │   139│▄               │
│  80.│ Sergej Solowjow      │ Gennadij Pastuhov     │   138│▄               │
│  81.│ alexander koryagin   │ Gennadij Pastuhov     │   137│▄               │
│  82.│ Andrei Mihailov      │ Sergey Kusnetsov      │   128│▄               │
│  83.│ Gennadij Pastuhov    │ Sergey Kusnetsov      │   127│▄               │
│  84.│ Sergej Solowjow      │ Cheslav Osanadze      │   125│▄               │
│  85.│ alexander koryagin   │ Cheslav Osanadze      │   125│▄               │
│  86.│ Sergej Solowjow      │ Andrew Lobanov        │   123│▄               │
│  87.│ Anatoly Sablin       │ Sergey Poziturin      │   119│▄               │
│  88.│ Юрий Григорьев       │ Alex Brilakov         │   119│▄               │
│  89.│ Sergey Kusnetsov     │ Gennadij Pastuhov     │   116│▄               │
│  90.│ Sergey Poziturin     │ Anatoly Sablin        │   112│┌               │
│  91.│ Cheslav Osanadze     │ Dima Bargamov         │   111│┌               │
│  92.│ Vladimir Fyodorov    │ Cheslav Osanadze      │   110│┌               │
│  93.│ Andrew Lobanov       │ Michael Rasputin      │   107│┌               │
│  94.│ Cheslav Osanadze     │ Vladimir Fyodorov     │   107│┌               │
│  95.│ Gennadij Pastuhov    │ Anatoly Sablin        │   106│┌               │
│  96.│ Anatoly Sablin       │ Gennadij Pastuhov     │   104│┌               │
│  97.│ Sergey Poziturin     │ Michael Rasputin      │   102│┌               │
│  98.│ Uncle Sasha          │ Sergej Solowjow       │   100│┌               │
│  99.│ Sergey Poziturin     │ All                   │    98│┌               │
│ 100.│ Dima Bargamov        │ Cheslav Osanadze      │    96│┌               │
└─────┴──────────────────────┴───────────────────────┴──────┴────────────────┘

 --- Sorted by Total. Top 100
┌─────┬────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────────────┐
│ No. │ Name                           │ Msgs │                              │
├─────┼────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────────────┤
│   1.│ Andrei Mihailov                │ 13161│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄│
│   2.│ Gennadij Pastuhov              │ 12280│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄   │
│   3.│ Andrew Lobanov                 │ 10938│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄      │
│   4.│ Sergey Poziturin               │  9753│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄        │
│   5.│ Cheslav Osanadze               │  9180│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄          │
│   6.│ Uncle Sasha                    │  8475│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄           │
│   7.│ Юрий Григорьев                 │  7376│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄              │
│   8.│ Alex Brilakov                  │  3513│▄▄▄▄▄▄▄▄                      │
│   9.│ alexander koryagin             │  3292│▄▄▄▄▄▄▄                       │
│  10.│ Sergej Solowjow                │  2375│▄▄▄▄▄                         │
│  11.│ Anatoly Sablin                 │  2031│▄▄▄▄                          │
│  12.│ Sergey Chumakov                │  1757│▄▄▄▄                          │
│  13.│ Sergey Kusnetsov               │  1023│▄▄                            │
│  14.│ Michael Rasputin               │   976│▄▄                            │
│  15.│ Dima Bargamov                  │   923│▄▄                            │
│  16.│ Vladimir Fyodorov              │   859│▄                             │
│  17.│ All                            │   652│▄                             │
│  18.│ Andrew Ivanov                  │   620│▄                             │
│  19.│ Dmitry Bakhrov                 │   552│▄                             │
│  20.│ Denis Chernyaev                │   546│▄                             │
│  21.│ Slava Petrov                   │   540│▄                             │
│  22.│ Jury Bogoyavlensky             │   450│▄                             │
│  23.│ Sergey Bavshin                 │   403│┌                             │
│  24.│ Oleg Melnikov                  │   399│┌                             │
│  25.│ Alexander Suvorov              │   272│┌                             │
│  26.│ Olli Artemjev                  │   250│┌                             │
│  27.│ Nikita Korolev                 │   243│┌                             │
│  28.│ Jari Shaposhnikov              │   236│┌                             │
│  29.│ Yury Roschupkin                │   189│┌                             │
│  30.│ Vasily Losev                   │   183│┌                             │
│  31.│ Aleksandr Volosnikov           │   156│┌                             │
│  32.│ Anatoliy Sablin                │   142│┌                             │
│  33.│ Alexandr Kruglikov             │   132│┌                             │
│  34.│ Igor Zverev                    │   115│┌                             │
│  35.│ Sergey Dorozhkin               │   113│┌                             │
│  36.│ Dmitry Kabanov                 │   104│┌                             │
│  37.│ Nil Alexandrov                 │    99│┌                             │
│  38.│ Igor Vinogradoff               │    91│┌                             │
│  39.│ Michael Dukelsky               │    80│┌                             │
│  40.│ Pavel Zolotarev                │    72│┌                             │
│  41.│ Dmitri Kamenski                │    70│┌                             │
│  42.│ Sergey Kruglov                 │    63│┌                             │
│  43.│ Yaroslav Shaposhnikov          │    61│┌                             │
│  44.│ NoZDR                          │    59│┌                             │
│  45.│ Henri Laan                     │    58│┌                             │
│  46.│ Dmitry Podolsckiy              │    50│┌                             │
│  47.│ Igor Kravtzov                  │    45│┌                             │
│  48.│ Evgeny Bryuhanov               │    39│┌                             │
│  49.│ Konstantin Brodkin             │    39│┌                             │
│  50.│ Alex Tihonov                   │    35│┌                             │
│  51.│ Alexander Fyodorov             │    30│┌                             │
│  52.│ Denis Antsiferov               │    30│┌                             │
│  53.│ Andrey Mundirov                │    27│┌                             │
│  54.│ Marat Iakoupov                 │    26│┌                             │
│  55.│ Constantin Bakushin            │    25│┌                             │
│  56.│ Nazarov Kirill                 │    25│┌                             │
│  57.│ Nikolay Skomorov               │    25│┌                             │
│  58.│ Alexander Volkov               │    22│┌                             │
│  59.│ Andrei Dzedolik                │    22│┌                             │
│  60.│ George Kiselyov                │    22│┌                             │
│  61.│ Denis Mosko                    │    19│┌                             │
│  62.│ Vladislav Vetrov               │    19│┌                             │
│  63.│ Юpий Гpигоpьев                 │    17│┌                             │
│  64.│ Ilya Teterin                   │    16│┌                             │
│  65.│ Kirill Muhtasarov              │    16│┌                             │
│  66.│ Sergey Anohin                  │    15│┌                             │
│  67.│ Stas Mishchenkov               │    14│┌                             │
│  68.│ Anton Izyumov                  │    13│┌                             │
│  69.│ Andrey Mihailov                │    12│┌                             │
│  70.│ Ivan Krouglikov                │    12│┌                             │
│  71.│ Sergey Chudaev                 │    12│┌                             │
│  72.│ JIa3apb KaraHoBu4              │    10│┌                             │
│  73.│ Rustam Galimov                 │     8│┌                             │
│  74.│ RSS robot                      │     7│┌                             │
│  75.│ р╥╔╩ ч╥╔╟╧╥╪┼╫                 │     7│┌                             │
│  76.│ Jaroslav Bespalov              │     6│┌                             │
│  77.│ Oleg Balychev                  │     6│┌                             │
│  78.│ 0men                           │     5│┌                             │
│  79.│ Aleksey Kuzin                  │     5│┌                             │
│  80.│ Daniil Ovchinnikov             │     5│┌                             │
│  81.│ Kirill Temnenkov               │     5│┌                             │
│  82.│ Maksym Khizhnyak               │     5│┌                             │
│  83.│ Max Vasilyev                   │     5│┌                             │
│  84.│ Alex Kim                       │     4│┌                             │
│  85.│ Kirill Demidov                 │     4│┌                             │
│  86.│ Leonid Uhanov                  │     4│┌                             │
│  87.│ Statistics Maker               │     4│┌                             │
│  88.│ Kirill Kaplin                  │     3│┌                             │
│  89.│ ???? ?????????                 │     2│┌                             │
│  90.│ Denis Mikhlevich               │     2│┌                             │
│  91.│ Dr. Choice                     │     2│┌                             │
│  92.│ FidoNews Robot                 │     2│┌                             │
│  93.│ Ivan Konyshev                  │     2│┌                             │
│  94.│ Jury Bogojavlensky             │     2│┌                             │
│  95.│ Viktor Sokolov                 │     2│┌                             │
│  96.│ Vladimir Fyodorov Jr           │     2│┌                             │
│  97.│ =?koi8-r?B?wfTq6yDa9Or68PT75f4 │     1│┌                             │
│  98.│ =?koi8-r?Q?=E0=D2=C9=CA =E7=D2 │     1│┌                             │
│  99.│ Alexey Shilov                  │     1│┌                             │
│ 100.│ Andrew Mihailov                │     1│┌                             │
└─────┴────────────────────────────────┴──────┴──────────────────────────────┘

 --- Sorted by Size. Top 100
┌─────┬──────────────────────────┬───────┬───────┬───────────────────────────┐
│ No. │ Name                     │ Size  │ Quote │                           │
├─────┼──────────────────────────┼───────┼───────┼───────────────────────────┤
│   1.│ Andrei Mihailov          │8336877│2725220│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄│
│   2.│ Andrew Lobanov           │7700757│2575416│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄   │
│   3.│ Gennadij Pastuhov        │6802141│2229264│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄     │
│   4.│ Sergey Poziturin         │6353447│2504707│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄       │
│   5.│ Cheslav Osanadze         │5707970│1970415│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄         │
│   6.│ Uncle Sasha              │5080293│1517968│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄           │
│   7.│ Юрий Григорьев           │4761544│1576556│▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄            │
│   8.│ alexander koryagin       │2258181│ 659166│▄▄▄▄▄▄▄                    │
│   9.│ Alex Brilakov            │2055037│ 448165│▄▄▄▄▄▄                     │
│  10.│ Anatoly Sablin           │1482632│ 614943│▄▄▄▄                       │
│  11.│ Sergej Solowjow          │1193207│ 330272│▄▄▄                        │
│  12.│ Vasily Losev             │1159938│ 150571│▄▄▄                        │
│  13.│ Sergey Chumakov          │ 961103│ 175991│▄▄▄                        │
│  14.│ Sergey Kusnetsov         │ 812731│ 219597│▄▄                         │
│  15.│ Michael Rasputin         │ 577123│ 149269│▄                          │
│  16.│ Jury Bogoyavlensky       │ 512061│  86160│▄                          │
│  17.│ Vladimir Fyodorov        │ 481850│ 118137│▄                          │
│  18.│ Dima Bargamov            │ 404791│  78416│▄                          │
│  19.│ Slava Petrov             │ 317112│  77646│▄                          │
│  20.│ Oleg Melnikov            │ 312213│ 124286│▄                          │
│  21.│ Denis Chernyaev          │ 304401│  77407│┌                          │
│  22.│ Dmitry Bakhrov           │ 286369│  42171│┌                          │
│  23.│ Andrew Ivanov            │ 252488│  62426│┌                          │
│  24.│ Sergey Bavshin           │ 225427│  82513│┌                          │
│  25.│ Jari Shaposhnikov        │ 205272│  49086│┌                          │
│  26.│ Olli Artemjev            │ 157341│  63415│┌                          │
│  27.│ Nikita Korolev           │ 152628│  53555│┌                          │
│  28.│ Igor Zverev              │ 142669│  29429│┌                          │
│  29.│ Alexander Suvorov        │ 139853│  34972│┌                          │
│  30.│ Anatoliy Sablin          │ 102264│  38555│┌                          │
│  31.│ Yury Roschupkin          │  94891│  25895│┌                          │
│  32.│ Aleksandr Volosnikov     │  87427│  13416│┌                          │
│  33.│ Statistics Maker         │  80483│     16│┌                          │
│  34.│ Alexandr Kruglikov       │  70500│  17980│┌                          │
│  35.│ Igor Vinogradoff         │  68763│  31257│┌                          │
│  36.│ Dmitry Kabanov           │  67568│  31790│┌                          │
│  37.│ Sergey Dorozhkin         │  67385│  12008│┌                          │
│  38.│ Pavel Zolotarev          │  56153│  18399│┌                          │
│  39.│ Dmitri Kamenski          │  54095│  20655│┌                          │
│  40.│ Michael Dukelsky         │  41990│  12696│┌                          │
│  41.│ Yaroslav Shaposhnikov    │  40986│  13419│┌                          │
│  42.│ Nil Alexandrov           │  38397│   6917│┌                          │
│  43.│ Konstantin Brodkin       │  34468│  16983│┌                          │
│  44.│ NoZDR                    │  33602│   9648│┌                          │
│  45.│ Sergey Kruglov           │  32487│   8125│┌                          │
│  46.│ Henri Laan               │  32284│  11071│┌                          │
│  47.│ Vladislav Vetrov         │  20378│    637│┌                          │
│  48.│ Alex Tihonov             │  19129│   7881│┌                          │
│  49.│ Dmitry Podolsckiy        │  17265│   3827│┌                          │
│  50.│ Igor Kravtzov            │  16679│   2669│┌                          │
│  51.│ George Kiselyov          │  16468│   3513│┌                          │
│  52.│ Alexander Fyodorov       │  15165│   2615│┌                          │
│  53.│ Andrey Mundirov          │  15086│   4746│┌                          │
│  54.│ Evgeny Bryuhanov         │  14471│   3708│┌                          │
│  55.│ Denis Antsiferov         │  13244│   4177│┌                          │
│  56.│ Constantin Bakushin      │  12856│   3850│┌                          │
│  57.│ Nikolay Skomorov         │  12273│   4273│┌                          │
│  58.│ Kirill Muhtasarov        │  11220│   4040│┌                          │
│  59.│ Nazarov Kirill           │   9576│   1124│┌                          │
│  60.│ Andrei Dzedolik          │   9440│   3117│┌                          │
│  61.│ Jaroslav Bespalov        │   8924│   1455│┌                          │
│  62.│ Denis Mosko              │   8883│   1743│┌                          │
│  63.│ Alexander Volkov         │   8855│   1988│┌                          │
│  64.│ Marat Iakoupov           │   8807│   2424│┌                          │
│  65.│ Andrey Mihailov          │   8487│   3406│┌                          │
│  66.│ Ivan Krouglikov          │   7947│   2390│┌                          │
│  67.│ Sergey Anohin            │   7452│   1779│┌                          │
│  68.│ RSS robot                │   6171│      0│┌                          │
│  69.│ Stas Mishchenkov         │   6094│   2344│┌                          │
│  70.│ Anton Izyumov            │   5430│    947│┌                          │
│  71.│ Ilya Teterin             │   4756│   1084│┌                          │
│  72.│ Sergey Chudaev           │   4597│   1188│┌                          │
│  73.│ Aleksey Kuzin            │   4220│   1068│┌                          │
│  74.│ Kirill Temnenkov         │   3409│   1100│┌                          │
│  75.│ Kirill Demidov           │   2667│   1162│┌                          │
│  76.│ Max Vasilyev             │   2267│    434│┌                          │
│  77.│ Maksym Khizhnyak         │   2121│    572│┌                          │
│  78.│ Daniil Ovchinnikov       │   2019│    187│┌                          │
│  79.│ Michael Kochetov         │   1803│     86│┌                          │
│  80.│ Oleg Balychev            │   1717│    360│┌                          │
│  81.│ Vladimir Fyodorov Jr     │   1689│    892│┌                          │
│  82.│ Dr. Choice               │   1547│    913│┌                          │
│  83.│ Yury                     │   1273│    667│┌                          │
│  84.│ Serge Antoshkin          │   1053│    408│┌                          │
│  85.│ Viktor Sokolov           │   1037│    179│┌                          │
│  86.│ Jury Bogojavlensky       │    938│    271│┌                          │
│  87.│ Konstantin Korogodin     │    899│    247│┌                          │
│  88.│ Alex Kim                 │    796│    193│┌                          │
│  89.│ Ivan Konyshev            │    792│    180│┌                          │
│  90.│ Leonid Uhanov            │    765│      0│┌                          │
│  91.│ Anton Ryzhkov            │    750│    171│┌                          │
│  92.│ Denis Mikhlevich         │    721│     97│┌                          │
│  93.│ Rustam Galimov           │    662│      0│┌                          │
│  94.│ Dmitry Frolov            │    659│      0│┌                          │
│  95.│ Alexey Shilov            │    630│      0│┌                          │
│  96.│ Kirill Kaplin            │    597│      0│┌                          │
│  97.│ Andrew Mihailov          │    575│      0│┌                          │
│  98.│ Ilya_Teterin             │    555│     62│┌                          │
│  99.│ Andrey S.                │    371│    116│┌                          │
└─────┴──────────────────────────┴───────┴───────┴───────────────────────────┘

 -== Continued in next message ==-


--- Automatically posted message
Origin: Personal Reality (2:5057/77.1)

Предыдущее Следующее

К списку сообщений
К списку конференций