Skip to main content

Конференции

Просмотр конференции fido7.roo.stats:

Предыдущее Следующее

Дата: 05 Feb 2020, 00:01:30
От: Stats Robot @ 2:5020/1042.0
Кому: All
Тема: IP Sessions Graph


           Station busy graph for Tue, 4 Feb 2020

2.0k ┤▒█▒█▒██...▒.....▒.▒▒▒.▒██▒▒.▒▒▒...▒▒▒▒█.▒▒▒.▒.█▒
     │▒█▒█▒██...▒.....▒.▒▒▒.▒██▒▒.▒▒▒...▒▒▒▒█.▒▒▒.▒.█▒ ┌─[█] incoming ──────┐
     │▒█▒█▒██...▒..▒..▒.▒▒▒.▒██▒▒.▒▒▒...▒▒▒▒█.▒▒▒.▒.█▒ │ traffic :    149M  │
     │▒█▒█▒██...▒..▒..▒.▒▒▒.▒██▒▒.▒▒▒...▒▒▒▒█.▒▒▒▒▒.█▒ │ avg.load: 710.74%  │
1.5k ┤▒█▒█▒██...▒..▒..▒.▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒...▒▒▒▒█.▒▒▒▒▒.█▒ └────────────────────┘
     │▒█▒█▒██.▒.▒..▒▒.▒.▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒.▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒.█▒ ┌─[▓] incoming unsec ┐
     │▒█▒█▒██.▒.▒..▒▒.▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒.▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒.█▒ │ traffic :      0   │
     │▒█▒████.▒.▒..▒▒.▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒.▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒.█▒ │ avg.load:   0.00%  │
1.0k ┤▒█▒████.▒.▒..▒▒.▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒.█▒ └────────────────────┘
     │▒█▒████.▒.▒..▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒.█▒ ┌─[▒] outgoing ──────┐
     │▒█▒████.▒.▒..▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒.█▒ │ traffic :   2712M  │
     │▒█▒████▒▒.▒..▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒█▒ │ avg.load: 12861.28%  │
0.5k ┤▒█▒████▒▒.▒.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒█▒ └────────────────────┘
     │▒█▒████▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒███▒▒█▒▒▒▒▒▒▒███▒▒▒▒▒▒▒█▒ ┌─[░] outgoing unsec ┐
     │▒██████▒▒▒█▒▒█▒██████▒█████████▒▒██████▒███▒█▒██ │ traffic :      0   │
     │████████████████████████████████████████████████ │ avg.load:   0.00%  │
   0 ┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ └────────────────────┘
     0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24


        Sessions history graph for Tue, 4 Feb 2020

     0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24
 Ses ├─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┤
   1 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ ▐ │   │ failure
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 1:19/10
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 104 │▌█▌█████▐██▐██▌█▐██▐██▌█▌█▐█▌▐███████▐██████▐▐█▌ 1:261/38
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 108 ▐▐▐██▐▐▌│▐▐▌▐ ▌▌█ ▐▐▐█▐█▐▌██▐█▌▌▌█▐██▌▐████▌▐▌█▐▌ 2:221/6
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  31 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐  ▌│▐▌▐▌▌ ▐▐▐  ▌▐▐▐│▐▌█▐  ▐│ 2:230/150
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  43 │  ▐▐▌▐▌│   │▐▌▌▐ ▐▐▐█ ▌█▌█ ▐  ▌│▐  █ ▌█▐█▌ │ █▐▌ 2:240/1120
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │ ▐ │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:250/25
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  21 │  ▌│   │ ▐ │   │   │   │▐█▌│ ▐ │ ▐▌█▐▐▐│ ▌██   │ 2:280/5555
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:292/854
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  51 │▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐│ 2:341/66
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 235 │███████████████████████████████████████████████▌ 2:450/1024
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 143 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:46/49
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  99 ▐▐▐█▐▐▐▐▌▐▐▐▐▐▌█▌▐▐▐██ ████████▐│▐ ▐▌▐██▐▐ ▐█▐▌█▌ 2:460/58
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 441 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:463/68
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:4641/222
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 152 ▐▐▐▌█ ▐▌│▐▐▌▐▐ ▌▐ ▐▐▐█▐█│█████████▐█████▐████▌██▌ 2:466/50
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 │▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│ 2:467/239
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 100 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:50/109
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  73 │█▐█▐███████▐███▐█▐███▐█▐███▐███▐█▐█▐█▐███▐█▐███│ 2:5000/111
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 ▐ ▐ ▐ ▐ │▌▐ ▐ ▐ ▐  ▌│▌▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5000/444
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 406 ▐████████▐▐██████▐██████▐███████████████████████▌ 2:5001/100
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 521 ▐█████████▐█████████████████████████████████████▌ 2:5005/49
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  93 ▐█████████████████████████████████████▌ ▐███████▌ 2:5005/82
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 219 ▐▐▐██ ▐ ▌ ▐▌█▐██▐ ▐▐▐█▐█▐██████▌█▐██████▐████▌██▌ 2:5010/352
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  26 ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐▐ ▐ ▐ ▐ ▐ █ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5015/42
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 233 ▐████ ▐ █ ▐▌█▐▌██ █▐█████████████▐██████████▐▌█▐▌ 2:5015/46
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 287 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5019/40
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 164 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5019/400
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  48 │▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▐▐▐▐▐▐▐▐█▐█▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌ 2:5020/101
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 521 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/1042.3
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   3 │   │   │   │   │  ▐│   │  ▌│ ▐ │   │   │   │   │ 2:5020/1042.90
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  10 │   │   │   │   ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │   │   │   │ 2:5020/1067
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  28 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▌▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5020/113
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ █ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▌ ██▐▌ │   │  █│ 2:5020/1200
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  60 ▐ █ █ █ ▐ ▐▌▐ █ ███▌▐██ █ █ █▌█ █ █▐█▐█ █ █ █ █▌▌ 2:5020/12000
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   8 │  ▐│   │▐  │   │   │▐  │▐ ▐│   │▐  │  ▐│   │▐  │ 2:5020/1668
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  71 │█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█│ 2:5020/2047
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   3 │   │   │  ▌│   │   │  ▐│   │   │   ▐   │   │   │ 2:5020/2123
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  36 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▌▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▌▐ ▐▌▐ ▐ █ █ ▐▌▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5020/2140
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   3 │ ▐ ▐ ▐ │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5020/2160
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  84 ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐│ 2:5020/2992
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   3 ▐   │ ▐ │  ▌│   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5020/400
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 656 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/4441
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   2 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ ▐▐│   │ 2:5020/545
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  68 │ ▐▌▐ ▐ █ ▐ ▐ ▐█▐ ▐ ▐█▐▌▐██▐█▐█▌▐ █▐█▐█▌▐██ █▌▐█▌ 2:5020/5480
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  43 ▐█▌▌█ ▌ ▌▐█ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ 2:5020/601
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   6 │   │   │   │   │▌  │   │▌  │   │   │   │   │█ ▌│ 2:5020/614
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  19 │   │   │   │▐ █│█ ▌│   █ ▌ ▐█▌ │▐  │▌▐█│ ▐ │   │ 2:5020/620
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 168 │ ▐▌▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌▌█████▌███▐███████▌████▌ 2:5020/715
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5020/8086
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   2 │ ▐ │   │   │   ▐   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5020/814
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  90 ▐▌▐█▐▌▐▌│▌▐▌▐▌▌▌██▐█▐██▌▐██▌██ ▌│▌ █▌▌▐▌▐████▌▌▌▌ 2:5020/828
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 473 ▐████████████████████████  █████████████████████▌ 2:5020/830
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  14 │  ▐▌   │   │   │  █│   │▐▌ │   │   │   │ █ │ ▐ ▌ 2:5020/846
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 146 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/848
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  20 │▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│  ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌  │   │▌ ▌│ 2:5020/932
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  44 ▐ ▐ ▐▐  │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▌▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐█▐ ▐ ▐ │ 2:5023/24
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 144 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5030/1081
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 326 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5030/115
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 252 ▐█▐███████▐▌█████▌██▐█▐████████▌████████████████▌ 2:5030/1474
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   7 ▐   │   ▐  ▌│   ▐   │   ▐   │   ▐   │   ▐   │   │ 2:5030/1957
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   3 ▐   │   │   │   │   │   │   │   │   │▌  │  ▐▌   │ 2:5030/535
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   ▐   │   │   │   │   │   │   │ 2:5030/830
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   5 │ ▐ │   │   │   │   │   ▐   │   │   │▐▌ │   │   │ 2:5030/87
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   ▐   │   │   │   │   │   │ 2:5034/10
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  10 │▌  │   │   │   │   │   │ ▐▌▐ ▐ │▌  ▐ ▐▌│   │   │ 2:5036/26
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5037/7
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  93 ▐▐ ▌█ ▐ ▌ ▐▌▌▐ █▐  ▐▐█ █│▌█████ ▌▐█▐█▌▐█▌████▌█▐▌ 2:5049/1
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5049/162
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   4 │   │▌  │   │   │▌  │   │   │▌  │   │   │▌  │   │ 2:5050/151
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 152 ▐▐ ██ ▐ │ ▐▌▌▐▌██  ▐▐█▐█▐███▐██ █▐█████▐▐████▌██▌ 2:5052/4
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 ▐   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5053/400
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  17 │▐▌ │   │ ▐▌│▐  ▐  ▐│ ▐ │▐  ▐  ▌│ ▐▌│▐  │ ▌ │   │ 2:5053/51
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  66 ▐  █▌ ▐ │ ▐▌▌▐▌▐▐▐▐▐▐█▌▌▐██▌▐ █ ▌ ▐██▐█▐│▌▌██  █▌ 2:5053/54
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ▌ 2:5053/55
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  12 │▌  │ ▌ │  ▐│   │▌  │ ▐ │   █  ▌│▐  │  ▌│ ▌ ▐   │ 2:5053/57
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  22 │   │ ▐ │   │▐█ │  ▐▐ ▐ │▌█ │ █ │ ▌ │ ▐ ▌▌▐▐│▌▐▐▌ 2:5053/58
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 521 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5054/8
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 145 ▐▐███ █ ▌ █▌█▐▌██ █▐██▌████████ █▐█▐█▌█████▌█▌██▌ 2:5054/89
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 143 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5055/182
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │  ▐│   │ 2:5055/37
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▌ 2:5057/70
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   4 │   │   │   │   │   │   │   │   │   ▐   ▐▐▌ │   │ 2:5057/77
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 294 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5060/900
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 183 ▐▐▐██▌▐▌▌▐▐▌▐▐▐█▐▐▐▐▐███▐██████ █▐██████████████▌ 2:5064/54
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  69 │█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐▌▌▌▌▌█▌█▌██▐█▐█│ 2:5064/56
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 135 ▐▐ ██ ▐ ▌ ▐▌│▐▌█▐ ▐▐▐█▐█▐██████ ▌▐█▐██▐█▌████▌██▌ 2:5068/45
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 153 ▐█▐▌█▐▐▌█▐▐▌▐▐█▌█ ▐▐▐█▐▌███████▌▐████▐█████▌█▌▐▌▌ 2:5080/102
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  75 ▐ ▐ █ ▐ │ ▐█▐▐ ▌▐▐▐▐▐ █ ▐█▐▐▐ █ ▐▐██▐▐█ █ █ ▐█▐█▌ 2:5080/68
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  11 ▐   ▐   ▐   │ ▌ ▐   ▐   ▐   ▐   ▐   ▐   │   ▐   │ 2:5083/1
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 474 ▐████████▐▐█████████████████████████████████████▌ 2:5083/444
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  36 │   │   │   │   │▐▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐▌  │   │ 2:5085/109
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 160 ▐▐ ██ ▐ ▌▐▐▌│▐ █▐ ▌▐▐█▐█▐██████████▐█████████▌██▌ 2:5090/958
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 117 ▐▐▐▌█ ▐ ▐ ▐▌▐ ██▐ ▐▐▐█▐▐▐██▌▐██ █▐████▐▐█████▌█▐▌ 2:6035/1
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 149 ▐██▌█▌█▌▌▌█▌██▌██▌██████▌██▌██▌▌▌███████████▌▌██▌ 2:6090/1
     ├─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┤
     0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24

--- hpt/lnx 1.9.0
Origin: f1042.ru (2:5020/1042)

Предыдущее Следующее

К списку сообщений
К списку конференций