Skip to main content

Конференции

Просмотр конференции fido7.roo.stats:

Предыдущее Следующее

Дата: 08 Feb 2020, 00:01:24
От: Stats Robot @ 2:5020/1042.0
Кому: All
Тема: IP Sessions Graph


           Station busy graph for Fri, 7 Feb 2020

2.0k ┤██▒█▒.▒.▒▒▒█.▒▒.▒▒▒▒▒▒▒.▒▒▒.█.█▒▒▒▒.▒▒█▒▒..▒██▒.
     │██▒█▒.▒.▒▒▒█.▒▒.▒▒▒▒▒▒▒.▒▒▒.█.█▒▒▒▒.▒▒█▒▒▒.▒██▒. ┌─[█] incoming ──────┐
     │██▒█▒.▒.▒▒▒█.▒▒.▒▒▒▒▒▒▒.▒▒▒.█▒█▒▒▒▒.▒▒█▒▒▒.▒██▒. │ traffic :    116M  │
     │██▒█▒▒▒.▒▒▒█.▒▒.▒▒▒▒▒▒▒.▒▒▒▒█▒█▒▒▒▒.▒▒█▒▒▒▒▒██▒. │ avg.load: 551.31%  │
1.5k ┤██▒█▒▒▒.▒▒▒█.▒▒.▒▒▒▒▒▒▒.▒▒▒▒█▒█▒▒▒▒.▒▒█▒▒▒▒▒██▒. └────────────────────┘
     │██▒██▒▒.▒▒▒█.▒▒.▒▒▒▒▒▒▒.▒▒▒▒█▒█▒▒▒▒.▒▒█▒▒▒▒▒██▒. ┌─[▓] incoming unsec ┐
     │██▒██▒▒.▒▒▒█▒▒▒.▒▒▒▒▒▒▒.▒▒▒▒█▒█▒▒▒▒.▒▒█▒▒▒▒▒██▒▒ │ traffic :      0   │
     │██▒██▒▒.▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒.▒▒▒▒█▒█▒▒█▒.▒▒█▒▒▒▒▒██▒▒ │ avg.load:   0.00%  │
1.0k ┤██▒██▒▒.▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒.▒█▒▒█▒█▒▒█▒.▒▒█▒▒▒▒▒██▒▒ └────────────────────┘
     │██▒██▒▒.▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒.▒█▒▒█▒█▒▒█▒.▒▒█▒▒▒▒▒██▒▒ ┌─[▒] outgoing ──────┐
     │██▒██▒▒.▒▒▒█▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒.██▒▒█▒█▒▒█▒.▒▒█▒▒▒▒▒██▒▒ │ traffic :   2947M  │
     │██▒██▒▒▒▒▒▒█▒▒█▒▒█▒▒▒▒▒.██▒▒█▒█▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒▒▒██▒▒ │ avg.load: 13972.59%  │
0.5k ┤██▒██▒▒▒▒█▒█▒▒█▒▒█▒▒▒▒▒▒██▒▒█▒█▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒▒▒██▒▒ └────────────────────┘
     │██▒██▒▒▒▒█▒█▒▒█▒▒█▒█▒▒▒▒██▒▒█▒█▒▒█▒▒▒██▒▒▒▒███▒▒ ┌─[░] outgoing unsec ┐
     │███████▒████▒██▒███████▒███████████▒████████████ │ traffic :      0   │
     │████████████████████████████████████████████████ │ avg.load:   0.00%  │
   0 ┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ └────────────────────┘
     0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24


        Sessions history graph for Fri, 7 Feb 2020

     0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24
 Ses ├─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┤
   6 │   │   │   │ ▐ │   │   │ ▐ │   │▐  │ ▐ │   │  ▌│ failure
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 1:19/10
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  60 │█▐ █ █▌▐▐▐▐█▌█▌█▌██▐▌▐ ▐▐█ ▐ █ ▐ ▐ ▐ █▌▐ █▌█▐█ ▌ 1:261/38
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  82 ▐ ▐ ▐ █▌▐ ▐▌▐▐▐ ▐█▐█│▐█ │██▐▐▌▐█▐█▐▌│▐████▌▐█ ▐█▌ 2:221/6
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  27 │▐ ▌│▌▌▌▐▌ ▌▐  ▌│▌ ▌│▌ ▌▐  ▌│▌▐ │▌ ▌│▌ ▐│▌ █│▌▐ │ 2:230/150
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   │   │  ▌│   │   │   │   │ 2:24/902
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  55 │▐▐ ▐█ ▌│ ▐▌│▐▐ ▐█▐█▌▐█ │█  ▐▌ █▐█ ▌█▐███ ▌ ▌  █▌ 2:240/1120
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │ ▐ │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:250/25
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  15 │   │▐▌ │   │   │  ▐▌   │  ▐▐ █ │ ▌ │█  │ ▐▌▌  ▌│ 2:280/5555
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  27 │ ▐ ▐▌▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐█ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:292/854
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  50 │▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐│ 2:341/66
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 235 │███████████████████████████████████████████████▌ 2:450/1024
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   │   │ ▐ │   │   │   │   │ 2:451/31
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  77 ▐▐█▐▐▐▐██▐█▐▐▐█▐│▐█▐█▐▌▐│██▐▐▐▐▐▐██▐│▐██▐▐ ▐▐▐▐▐▌ 2:460/58
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 419 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:463/68
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:4641/222
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 189 ▐█▐██▐█▌█▐██▐▐█████████▌████████▐▐█▐▐███████████▌ 2:466/50
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 │▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│ 2:467/239
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 655 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:467/888
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  97 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:50/109
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  73 │█████████████████████████████████▌█▌███▌███████│ 2:5000/111
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  25 ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ █ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5000/444
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 321 ▐██████▌███████████████▐███▐███████████ │█▌▌▐███▌ 2:5001/100
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 120 ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│ 2:5005/49
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  93 ▐█████████████████████████████████████▌ ▐███████▌ 2:5005/82
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 210 ▐▐█ ▐▌█▌█▐█▌▐▐█ ▐██████ ███▐████████▐▐██████████▌ 2:5010/352
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  26 ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐▐ ▐ ▐ ▐ ▐ █ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5015/42
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 267 ▐▐█▌▐██▌█▐██▐▐█▐█████████████████████████████▌██▌ 2:5015/46
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 255 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5019/40
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 161 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5019/400
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  45 │▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌ │ ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐█▐▌▐▐▐▌▐▌▐█▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌ 2:5020/101
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 518 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/1042.3
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   3 │   █ ▌ │   │   │   │   │   │ ▐ │   │   │   │   │ 2:5020/1042.37
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   │  ▌│   │   │   │   │   │ 2:5020/1042.90
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   7 │   │   │   │   │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │   │   │   │   │ 2:5020/1067
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  25 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5020/113
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 │▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│ 2:5020/1200
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  70 ▐▐█ █▌█ █▐█ ▐ █ █▌█▌██▐▌█▐█ █ █▌█ █ █ █ █ █ █ █ ▌ 2:5020/12000
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   9 │  ▐│   │▐  │  ▐│   │▐  │▐ ▐│   │▐  │  ▐│   │▐  │ 2:5020/1668
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  71 │█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█│ 2:5020/2047
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   4 │   │  ▐│   │   │   ▌   │   │   │▌  │   │   │▐  │ 2:5020/2123
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  41 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐██ ▐ ██▐ ▐ ▐▌▐▐▐ ▐▐▐▐█ █ ▐ ▐ ▌ 2:5020/2140
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   4 │▐▐ ▐ ▐ │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5020/2160
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  84 ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐│ 2:5020/2992
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   3 ▐   │ ▐ │  ▌│   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5020/400
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 611 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/4441
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   6 │   │   │ ▐ │   │   │▌  │ ▐ │▐  │   │▐  │ ▌ │   │ 2:5020/545
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  45 │▐█ ▐▌▐▌█ ▐▌▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐▐▐▐ ███▐▐█▐ ▐ ▐ █ ▐ ▐ │ 2:5020/5480
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 114 │ █▌█▌▌▌█▐▌▌▌▐█ ▌ ▌ █▐█ █▐█▐█▌███▐█ █▐█▐███▐▌▐▌▐▌ 2:5020/601
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   5 │   │   │   │   │▐▌ │   │▌  │   │   │   │   │█▌ │ 2:5020/614
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   8 │   │   │   │   ▌  ▐│▐  │ ▐ │  ▐│   │   │▐  │   │ 2:5020/620
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 238 ▐████▌█▌█▐███████████▐█▐███▐█▌███▐█▌████████████▌ 2:5020/715
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5020/8086
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 114 ▐█▐▌▐▌▐▌████▐▌█▌█▌██▌███████│██▌▐▌██│████▌▌▌████▌ 2:5020/828
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 522 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/830
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   9 │   │   │   │   │   │   │   │   │ █ │  ▐█▌  │   │ 2:5020/846
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 143 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/848
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 │▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│ 2:5020/932
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  36 ▐█▐ ▐▐  │  █▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐▐ ▐▐▐ ▐ ▐ ▐ ▐   │ ▐ █  ▌│ 2:5023/24
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 143 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5030/1081
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 334 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5030/115
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 241 ▐██████▌████████▐██████▌████████████▐███████████▌ 2:5030/1474
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   7 ▐   │   ▐  ▌│   ▐   │   ▐   │   ▐   │   ▐   │   │ 2:5030/1957
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   6 │   │   │   │   │   │▐  ▐   ▌   ▌   │  ▐│   │  ▌│ 2:5030/535
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  13 │▐  │▌ ▌│▐  │ ▐ │ ▌ │   ▐▐  ▐  ▌│   │   │   ▌   │ 2:5030/87
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   │   ▐   │   │   │   │   │ 2:5034/10
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  14 │   │   │   │   │   │   ▐ ▐ │ ▐ │▌▐ █ ▌█│  ▐▐  ▌│ 2:5036/26
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5037/7
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  81 ▐ ▌ ▐ ▌▌▌  ▌│▐█ │ ▐▌│█▌ │▐█▐████▌███│█████▌▐▐▌▌▐│ 2:5049/1
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5049/162
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   4 │   │▌  │   │   │▌  │   │   │▌  │   │   │▌  │   │ 2:5050/151
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │▌  │   │ 2:5050/55
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 157 ▐▐▐ ▐▌▌▌│▐█▌│▐█▐▐██████ ███▐██████▐█▐████████▌▌█▌ 2:5052/4
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 ▐   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5053/400
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  17 ▐█ ▌│   │ ▐▌│▐  ▐  ▐│ ▐ │▐  ▐  ▐│ ▐▌│▐  │ ▌ │   │ 2:5053/51
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  62 ▐   █▌▌▌│▐  ▐ █ ██▐██▐▐ ▐█▐▐▌ █▌▐█▐ │▐▌▌▐ ▐▌▌ █▌▌ 2:5053/54
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  45 │   ▐  ▌│   │   ▐▌██▐██ ▐██ │▐ ▐█▌ ▌│███▐ ▌ │  ▌▌ 2:5053/55
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  15 │   │▌ ▌│ ▐ │   ▌   │█  │  ▌│▐▌ ▐▐  │ ▌ │ ▌▐│   │ 2:5053/57
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  36 │ ▐ │ ▐ │   │ ▐ │ ▐ ▌█▐ │▐▐▐▐▐██▌█ █│██▌│ ▌ │ ▐ ▌ 2:5053/58
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 496 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5054/8
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 125 ▐ █ █ █▌█ █▌█▐█ █████▐█ ███▐█▌██████▌▐████▌▐█▌██▌ 2:5054/89
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 143 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5055/182
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ █ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5057/70
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 289 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5060/900
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 147 ▐▐██▐ █▌▌▐▐█▐▐████▐████▐▐▐█▐▐███▌█▐▌▐███████████│ 2:5064/54
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  51 │█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐██   │   │   │   ▐▐▐▐▐▐▐▌▌▌▌█│ 2:5064/56
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 123 ▐ ▌ ▐ ▌▌▌ ▌▌│▐▐▐▐███│██ ███▐▐█████▐█│█████▌▐█▌ █▌ 2:5068/45
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 132 ▐██▌█▌█▌█▐▐██▐▐ ▐ ██▐▐█ ▐██ ▐ ▐█▐ ██▐██ ▐ █ ███▌│ 2:5080/102
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  84 ▐▐▐ █▌▐▌▐▐▐ ▐▐█ █▌██▐▐▐ ▐█▐ ▐ ▐██ ▐▌▐██ ▐ ▌▌█▐█ │ 2:5080/68
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  11 ▐   ▐   ▐   │ ▌ ▐   ▐   ▐   ▐   ▐   ▐   │   ▐   │ 2:5083/1
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 460 ▐██████▌████████████████████████████████████████▌ 2:5083/444
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 179 ▐███▐▐▌▌▌▐▐█│▐█████████▌██████████▐█▐██▐██▌▐████▌ 2:5090/958
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 103 ▐▌▐█▐ █▌▐ ▐▐▐▐▐ ▐ ▐▐███▐▌ █ █████▐▐█▐██▐████▐ ▐█│ 2:6035/1
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 155 ▐██▌█▌█▌█▌█▌███▌████▌██▌▌███████████▌█████▌██▌██▌ 2:6090/1
     ├─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┤
     0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24

--- hpt/lnx 1.9.0
Origin: f1042.ru (2:5020/1042)

Предыдущее Следующее

К списку сообщений
К списку конференций