Skip to main content

Конференции

Просмотр конференции fido7.roo.stats:

Предыдущее Следующее

Дата: 10 Feb 2020, 00:01:26
От: Stats Robot @ 2:5020/1042.0
Кому: All
Тема: IP Sessions Graph


           Station busy graph for Sun, 9 Feb 2020

2.0k ┤▒████.▒...▒.....▒▒▒.▒.▒.█▒▒.▒.....▒...█...▒..█▒▒
     │▒████.▒...▒.....▒▒▒.▒.▒.█▒▒▒▒▒....▒.▒.█...▒..█▒▒ ┌─[█] incoming ──────┐
     │▒████.▒...▒.....▒▒▒.▒▒▒.█▒▒▒▒▒.▒..▒.▒.█...▒..█▒▒ │ traffic :    124M  │
     │▒████.▒...▒.....▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒..▒.▒.█▒▒▒▒.▒█▒▒ │ avg.load: 590.90%  │
1.5k ┤▒████.▒...▒.....▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒..▒.▒.█▒▒▒▒▒▒█▒▒ └────────────────────┘
     │▒████.▒...▒.....▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒..▒.▒.█▒▒▒▒▒▒█▒▒ ┌─[▓] incoming unsec ┐
     │▒████.▒.▒.▒.....▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒..▒▒▒.█▒▒▒▒▒▒█▒▒ │ traffic :      0   │
     │▒████.▒.▒.▒....▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒..▒▒▒.█▒▒▒▒▒▒█▒▒ │ avg.load:   0.00%  │
1.0k ┤▒████.▒.▒.▒...▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒..▒▒▒.█▒▒▒▒▒▒█▒▒ └────────────────────┘
     │▒████.▒.▒.▒..▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒.▒▒▒▒.█▒▒▒▒▒▒█▒▒ ┌─[▒] outgoing ──────┐
     │▒████.▒.▒.▒..▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒.█▒▒▒▒▒▒██▒ │ traffic :   2342M  │
     │▒████.▒.▒.▒.▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒██▒ │ avg.load: 11103.79%  │
0.5k ┤▒████.▒▒▒.▒.▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒▒▒▒▒██▒ └────────────────────┘
     │▒████▒▒▒▒.▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒█▒█▒█▒▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒▒▒▒▒██▒ ┌─[░] outgoing unsec ┐
     │█████▒█▒▒▒█▒▒▒▒███████████████▒▒▒██▒▒▒█▒▒▒██▒███ │ traffic :      0   │
     │████████████████████████████████████████████████ │ avg.load:   0.00%  │
   0 ┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ └────────────────────┘
     0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24


        Sessions history graph for Sun, 9 Feb 2020

     0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24
 Ses ├─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┤
   2 │  ▐│   │   │   │   │   │   │   │▐  │   │   │   │ failure
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 1:19/10
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  94 │ ▌▌▐█▐████▌██▐██▌██▐██▐████▐▌█ ▐▌▐▐█████▌███▐█▌▌ 1:261/38
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  90 ▐██ ▐ ▐ ▌   ▐ ▐ ▐████ █▐│▐████▌▐▌▐▐▐▐▌ ███ █▐██▐▌ 2:221/6
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  26 ▐ ▐ ▐▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌▐  ▌│▌▐ │▌ ▌▐  ▌│▌ ▌▐  █▐  ▌│▌▐ │ 2:230/150
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  42 │▌  ▐▌▐ ▌   │ ▐ ▐▐█▌█▐█▐▐▌ ▌▌▌  │   │  █▌▐ ▌│▐██▌ 2:240/1120
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   4 │   │   │ ▐ │  ▌│   │   │   ▐ ▐ │   │   │   │   │ 2:250/25
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  11 │▌ ▐█▐▌ │   │   │   ▐   │   │   │   │ ▐ │ ▐▐│   │ 2:280/5555
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  26 │▌▐▐▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:292/854
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  47 │▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐│ 2:341/66
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 238 │███████████████████████████████████████████████▌ 2:450/1024
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   │   │ ▐ │   │   │   │   │ 2:451/31
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  74 ▐███▐▐▐▐│▐ ▐▐▐▌▐│█▐██▐ ▐▐▐▐▐██▌▐│▐▐▐▐▐▌███ ▐│▐▐▐▌ 2:460/58
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 384 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:463/68
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:4641/222
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 136 ▐█▐▐█▐██│▌  █▐ █▐▐██████▌▐██████▌██▐▐ ██████▐▐██▌ 2:466/50
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 │▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│ 2:467/239
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 452 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:467/888
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  96 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:50/109
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  71 │███████████▐███████████▐███████▐█████▐█████████│ 2:5000/111
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 │▌▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐  ▌▐ ▐ │▌▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │▌▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐  ▌│ 2:5000/444
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 355 ▐██████████▌█▐███████████████████████████████▐██▌ 2:5001/100
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 115 │ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5005/49
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  93 ▐█████████████████████████████████████▌ ▐███████▌ 2:5005/82
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 181 ▐▌▐██▐█ ▌ ▐ ▐▐▐▌▐▐███████▐█████▐█ █▐▐▐██████▐▐█▐▌ 2:5010/352
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  28 ▐ ▐▐▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐▐ ▐ ▐ ▐ ▐ █ ▐ ▐ ▐ ▐ █ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5015/42
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 200 ▐██▌█▐█ ▌   ▐▐▐▌█████████▐█████▐█▐███ ▌█████▐▐█▐▌ 2:5015/46
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 278 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5019/40
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 159 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5019/400
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  47 │▐█▐█▐█▐█▐▌▐█▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▐▐▐▐█▐▌▐│ 2:5020/101
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 455 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/1042.3
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  29 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▌▐▐▐ ▐▐█▐│ 2:5020/113
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ █│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│ 2:5020/1200
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  71 ▐▌██▐ █ █ █▌█ █▐██▐███▐▌█▌█ █ █ █ █ █ █ █ █▐█ █ ▌ 2:5020/12000
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   9 │  ▐│   │▐  │  ▐│   │▐  │▐ ▐│   │▐  │  ▐│   │▐  │ 2:5020/1668
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  71 │█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█│ 2:5020/2047
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   4 ▐   │   │   │▐  │   │   │ ▌ │   │   │  ▌│   │   │ 2:5020/2123
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  44 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐█▐ ▐ ▐█▐▐███ █▐▐ ▐▐▐ ▐ ▐ ▐█▐ ▐▐│ 2:5020/2140
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   3 │ ▐ ▐ ▐ │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5020/2160
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  84 ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐│ 2:5020/2992
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   7 ▐   │█▐ ▐  ▌│   │   │   │   │   │   │▐  │   │   │ 2:5020/400
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 559 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/4441
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  11 │   ▌   │   │   │   │▐▐▌│▐▐▌│█  │  ▐│   │   │   │ 2:5020/545
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  41 │▌▐▌▐ █ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐▐ ▐▐▐ █ █ ▐▌█ ▐ ▐ ▐ █ █▌█ █▐▐▐│ 2:5020/5480
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 108 │ ▌▌█ ▌█▌▌▌ ▌ ▌ █▌█▌█▌▌▐██▌▌███▐▌▌▌▐▌ █████▐█▐█▐▌ 2:5020/601
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   7 │   │   │   │   ▐▌  │ ▌ │   │   │ ▌ │   │   │▐▌ │ 2:5020/614
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  11 │   │   │   │  ▐│▐ ▐│▐▌▌│   │   ▌▌  ▌  ▐│  ▌│   │ 2:5020/620
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 234 ▐██▌███████ █▐█████████████████▐▌▐████▌██████▐██▌ 2:5020/715
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5020/8086
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   │   │ ▌ │   │   │   │   │ 2:5020/814
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 133 ▐██▌█▌▐▌▌▌ ▌▐▌▐█████████▌█▐███▌▌│█▐█▐▌ ▌█▌ █▐█▐▌▌ 2:5020/828
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 468 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/830
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  10 │   │   │   │   │   ▐▌  │   │  ▐▌   │   │ ▌▐│  ▐│ 2:5020/846
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 145 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/848
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 │▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│ 2:5020/932
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  43 │ ▐ ▐▐  │   ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐▐▐▐▌███▐▐▐▐ ▐ ▐ █ ▐ │ 2:5023/24
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 143 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5030/1081
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 309 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5030/115
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 211 ▐████▌███▌█▌█▌██▐███████████████████▐███████▐███▌ 2:5030/1474
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   7 ▐   │   ▐  ▌│   ▐   │   ▐   │   ▐   │   ▐   │   │ 2:5030/1957
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   6 │   │   │   │   │   │   │ ▌ │ ▌ ▐   ▐   ▐   │   ▌ 2:5030/535
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   6 │  ▌│   │   │   │ ▐ │   ▐ ▐ │   │ ▐ │   │   │ ▐ │ 2:5030/87
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   ▐   │   │   │   │   │   │ 2:5034/10
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   3 │▌  │   │   │   │   │   │   │   │   │  ▐▌   │   │ 2:5036/26
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5037/7
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  61 │   ▌ ▐ │   │   ▐ █▌▌▐█▌▐▐▌▌██▌▐▌ ▐▐│ ▌█▌█▐▐▐▐█▐│ 2:5049/1
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5049/162
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   4 │   │▌  │   │   │▌  │   │   │▌  │   │   │▌  │   │ 2:5050/151
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 114 │██ █ ▐ ▌   ▐ ▐▌▐████▐██▐▐█████▐▌▐█▐▐  ████▐█▐█▐▌ 2:5050/57
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 122 │▌ ▐█▐█ ▌   │ ▐▌█▐█▌█████▐████▐▐▌ █▐│ ▐█▌███▐▐█▐▌ 2:5052/4
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   3 ▐   │   │   │   │   │   │   │▌  │   │   │   │▐  │ 2:5053/400
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  16 │▐█▌│   │ ▐▌│▐  ▐  ▐│ ▐ │▐  ▐  ▐│ ▐▌│▐  │ ▌ │   │ 2:5053/51
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  50 ▐ ▌▐█▐▌ ▌   │ ▐▐█▌▐ █▌█▐▐▌ ▌█▌  │   │ ▐ ▌  ▐│▐▐█▌ 2:5053/54
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  28 │   ▌   ▌   │ ▐ ▐ ▐ ▌▐██│▐ ▌▌█  │  ▐│   │   │▐▐ ▌ 2:5053/55
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  10 │ ▐ │   ▌   │▐  │  ▌│   ▐   │ ▌ │  ▐│   │▌  │ ▐ │ 2:5053/57
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  27 │   ▌ ▐ │   │ ▐▌│   │▐▐█│▐ ▌│█▐ │ █▐│ ▐ │ ▌ │▐▐▐│ 2:5053/58
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 487 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5054/8
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 121 ▐██ █ █ ▌ ▌ █ █ █████▐█▐█▐████▌▐▌▐█▐█ ▌████▐█▐█▐▌ 2:5054/89
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 143 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5055/182
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   │   │▌  │   │   │   │   │ 2:5055/37
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5057/70
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   2 │   │   │   │   │   │   │   │   │   ▌   │  ▐│   │ 2:5057/77
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 289 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5060/900
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 164 ▐████▐█▌│▐▐▌▐▐▐█████████▐██████████▐▐▐█████▐█▐██│ 2:5064/54
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  68 ▐▐██▐█▐▌█▐▐█▐▐▐▌██▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐▌█▐▐▌█▐█▐▌▌▌█▐▐▌ 2:5064/56
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 118 │█▌ ▌ ▐ ▌   │ ▐▐████▌████▐████▌▐▌▐▐▐│ ▌█▌█▐█▐▐██▌ 2:5068/45
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 116 ▐██▌█ ▐▌▐ █ ▐▐▐ ▐███▐▌█ ▐▐█▐███▐▐▐██▐████▌█ █▐█ ▌ 2:5080/102
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  79 ▐▌███ ▐ │ ▐ ▐▐▐▐██▐▐▐▌▐ ▐██ ▐ ▐▐│ █ ▐▐ ▌█▌█▐▐▐▐ ▌ 2:5080/68
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  11 ▐   ▐   ▐   │ ▌ ▐   ▐   ▐   ▐   ▐   ▐   │   ▐   │ 2:5083/1
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 426 ▐██████████▌█▐██████████████████████████████████▌ 2:5083/444
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │▐  │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5083/79
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 115 │█ █│▐▐▐▌▌  ▌▐██████████▐▐█████▐▌█▌▐│ ██▌██▐▐▐█▐▌ 2:5090/958
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 108 ▐████▐█▌▐ ▐ ▐ ▐▌▐████▐██▐▐█████▐█▐██▐ ▐▌███▐▐▐█▐│ 2:6035/1
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 138 ▐▌█▌█▌█▌▌▌█▌██▌▌█▌██████▌██▌████▌▌████▌█████████▌ 2:6090/1
     ├─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┤
     0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24

--- hpt/lnx 1.9.0
Origin: f1042.ru (2:5020/1042)

Предыдущее Следующее

К списку сообщений
К списку конференций