Skip to main content

Конференции

Просмотр конференции fido7.roo.stats:

Предыдущее Следующее

Дата: 11 Feb 2020, 00:01:28
От: Stats Robot @ 2:5020/1042.0
Кому: All
Тема: IP Sessions Graph


          Station busy graph for Mon, 10 Feb 2020

2.0k ┤▒███▒.▒...▒▒▒...▒.▒▒▒.█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒.▒▒.██▒▒▒▒.██▒.
     │▒███▒.▒...▒▒▒...▒▒▒▒▒.█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒.▒▒.██▒▒▒▒.██▒. ┌─[█] incoming ──────┐
     │▒███▒.▒...▒▒▒...▒▒▒▒▒.█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒.▒▒.██▒▒▒▒.██▒▒ │ traffic :    119M  │
     │▒███▒.▒.▒.▒▒▒...▒▒▒▒▒.█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒.▒▒▒██▒▒▒▒.██▒▒ │ avg.load: 566.04%  │
1.5k ┤▒███▒▒▒.▒.▒▒▒▒..▒▒▒▒▒.█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒.▒▒▒██▒▒▒▒.██▒▒ └────────────────────┘
     │▒███▒▒▒.▒.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒.▒▒▒██▒▒▒▒.██▒▒ ┌─[▓] incoming unsec ┐
     │▒███▒▒▒.▒.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒.▒▒▒██▒▒▒▒▒██▒▒ │ traffic :    317   │
     │▒████▒▒.▒.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒.▒▒▒██▒▒▒▒▒██▒▒ │ avg.load:   0.00%  │
1.0k ┤▒████▒▒.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒██▒▒ └────────────────────┘
     │▒████▒▒.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒██▒▒ ┌─[▒] outgoing ──────┐
     │▒████▒▒.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒██▒▒ │ traffic :   3061M  │
     │▒████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒██▒▒ │ avg.load: 14514.30%  │
0.5k ┤▒████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒██▒▒ └────────────────────┘
     │▒████▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒█▒██▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒█▒▒██▒▒ ┌─[░] outgoing unsec ┐
     │▒████▒██▒█████▒██████████████████▒██▒██████████▒ │ traffic :      0   │
     │████████████████████████████████████████████████ │ avg.load:   0.00%  │
   0 ┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ └────────────────────┘
     0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24


       Sessions history graph for Mon, 10 Feb 2020

     0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24
 Ses ├─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┤
   5 │   │   │▐  ▐   │   │   │   │   │ ▐ │   ▌   │ ▐ │ failure
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 1:19/10
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  97 │▐█████████▌▐█▐▌█████▌▐███▐ ██████▐██ ██▐██▐██▐█▌ 1:261/38
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 144 ▐▐██▐▐▐█▐▐████▌▐▐▐██▐███████│███▐█▌█▌█████▐████▐│ 2:221/6
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:230/150
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  46 │▐▐ █▌ ▐│   ▌▌  ▐ █▐│▌▌▐█▌▐█▐ ▌ │  ▐│▐▐▐█ ▐ ▐█ █│ 2:240/1120
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   3 │   │   │ ▐ │   ▐   │   │▐  │   │   │   │   │   │ 2:250/25
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   2 │   │  ▌│   │   │   │   │   │   │ ▐ │   │   │   │ 2:280/5555
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 │ ▐ ▐▌▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:292/854
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  50 │▐█▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐│ 2:341/66
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 219 │███████████████████████████████████████████████▌ 2:450/1024
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  67 │▐▐▐▐█▐▐▐▐▐▐▐▐▌▐▐▐▐ │   │  ▐│███▐█▌█│█▐██▐ ▐██▐▐▌ 2:460/58
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 416 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:463/68
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:4641/222
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 169 ▐▐███▐██▐▐████ █▐▐███▐████████████▐███▐█████▐███│ 2:466/50
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │▐ ▐│  ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│ 2:467/239
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 721 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:467/888
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  96 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:50/109
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  74 │███████████████████████████████████████████████▌ 2:5000/111
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  25 ▐ ▐ ▐ ▐ ▐  █│▌▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5000/444
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 395 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5001/100
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 489 ▐█▐█████████████████████████████████████████████▌ 2:5005/49
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  93 ▐█████████████████████████████████████▌ ▐███████▌ 2:5005/82
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 215 ▐▐█▌▐█▐▌▐ ████▐▐▐ ██████████▐████▌▐▐██▐▐████▐█▐▐│ 2:5010/352
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  27 ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐▐ ▐ ▐ ▐ ▐ █ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▌▐ ▐ │ 2:5015/42
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 265 ▐▐█████▌█ █▐█▌▌▐█ ████████████████████▐████████▐│ 2:5015/46
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 307 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5019/40
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 164 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5019/400
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  47 │▐█▐▌▐█▐█▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▐▐█▐│ 2:5020/101
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 548 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/1042.3
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │  █│   │   │ 2:5020/1042.83
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │▌  │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5020/1042.90
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   9 │   │   │   │   ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐   │   │   │   │ 2:5020/1067
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  25 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐▐ ▐ █ ▐ ▐ ▐ │ 2:5020/113
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │▐ ▐│▐▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ █ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│ 2:5020/1200
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  64 ▐▐█▐█ █ █ █ ▐▌▐ ▐██████▐█ █ █▌█ █▌█ █ █ █▌█ █ █ ▌ 2:5020/12000
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   9 │  ▐│   │▐  │  ▐│   │▐  │▐ ▐│   │▐  │  ▐│   │▐  │ 2:5020/1668
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  71 │█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█│ 2:5020/2047
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   4 │  ▐│   │   │   ▐   │   │   │▐  │   │   │ ▌ │   │ 2:5020/2123
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  40 ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ █ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐███ ▐ █ ▐▌▐ ▐▌▐ ▐ ▐ █ ▐ │ 2:5020/2140
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   4 ▐ ▐ ▐ ▐ │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5020/2160
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  84 ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐│ 2:5020/2992
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   7 ▐ ▐▌│ ▐ │  ▌▌   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5020/400
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 639 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/4441
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │  ▌│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5020/545
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  46 │ ▐ ▐█▐ ▐ ▐▐▌ █ █ ▐ ▐ ▐ ▐▌▐▐▐█▌ ▌ █ ███ █ ▐▌▐ ▐▐│ 2:5020/5480
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 108 │▐▌▌▌█▌█▌▌█▐█▌▌▐█ █▐▌▌█▐█▌▌▐▌ █ █▌▌▐▌▐██████▌▌▌█▌ 2:5020/601
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   4 │   │   │   │   │  ▌│   │ ▌ │   │   │   │   │█▌ │ 2:5020/614
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  12 │   │   │   │   │  ▌▐▌  │▌▐ │   ▌   ▐ ▐ │ ▌▐▌▌  │ 2:5020/620
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 308 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/715
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5020/8086
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   2 │   │   │   │   ▌   │   │   │   │   │   │   │  ▐│ 2:5020/814
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 130 ▐███▐▌█▌▐▌██▐▌▌▌▐▌██████████│▌█▌▐█▌▌│▌▐█▐▌ ▌██▐▌│ 2:5020/828
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 532 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/830
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   9 │   │   │   │   │  ▐▌   │   │   ▐ ▐ │   │   │  ▐▌ 2:5020/846
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 143 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/848
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 │▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│ 2:5020/932
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  46 ▐ ▐ ▐▐  │  █▐ ▐▐▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▌▐ ▐ ▐ ▐▐▐▌▐ ▐▐▐ │ 2:5023/24
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 143 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5030/1081
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 336 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5030/115
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 240 ▐██▌████▐▌███▌███▌█████████████▌██████████████▐█│ 2:5030/1474
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   7 ▐   │   ▐  ▌│   ▐   │   ▐   │   ▐   │   ▐   │   │ 2:5030/1957
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   4 │   │   │   │   │   │   │ ▐ ▐   ▐   │   │   ▐   │ 2:5030/535
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │ ▌ │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5030/830
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   7 │ ▐ │  ▌│ ▌▐│   │   │ ▐▌│   │   │   │ ▌ │   │   │ 2:5030/87
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │  ▌│   │   │   │   │   │   │ 2:5034/10
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   8 │   │   │   │   │   │   │▌  │  ▌│▐ ▌▐  ▌▐   │   │ 2:5036/26
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5037/7
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  71 ▐  ▌│█  │   ▌▌ ▐▐ █▐│ ▐▐█▌█▐│██ ▐▌▐▐▌█▐ ▌█▐█▐█▐▐│ 2:5049/1
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5049/162
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   4 │   │▌  │   │   │▌  │   │   │▌  │   │   │▌  │   │ 2:5050/151
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  16 ▐▐▐▌█ ▐ ▐ █ █   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5050/57
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 135 ▐▐█▌│  ▌│ █ ▌▌ ▐█ ███▌█▐████▐██▐█▌▐▐██▐▐████▐█▐▐│ 2:5052/4
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 ▐   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5053/400
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  15 │▐█ │▐  │ ▐▌│▐  ▐  ▐│ ▐ │▐  ▐  ▐│ ▐▌│▐  │ ▌ │   │ 2:5053/51
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  40 ▐▐▐▐▌ ▌▌│  ▐│▌  ▐ █▐▌▌█▐▌▌██│ ▌ │▌▐ │  ▐│▌  │█▐▐│ 2:5053/54
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  34 │▐█▌│  ▌│ ▐▐│   ▐ ▐▐▐████▌▐█▐▌▌▌▐   │ ▐▐│   │█  │ 2:5053/55
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  12 │   ▌   │▐  │  ▌│   ▐   │ ▌▐│  ▐│   ▌▌  │ ▐ │   ▌ 2:5053/57
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  39 │▐ ▌│ ▐▌│  ▐│ ▐ ▐ ▌ ▌ █ │█ ▐│██▐▌ ▐ ▌█▐ │ ▌▌│█▐ │ 2:5053/58
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 529 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5054/8
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 150 ▐▐█ ███ █ █▐█▌▌▐█ █▐█████▌███▌█▌██▌█▌████████▌█▐▌ 2:5054/89
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 143 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5055/182
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   ▐   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5055/37
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▌ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5057/70
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 288 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5060/900
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 157 ▐▐▐█▐█▐▌│▐█▌████▐ █▐██▐████▐▐▌██▐█████▐███████▐█│ 2:5064/54
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  62 │█▐█▐█▐█▐▌██▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐▐▐▐▐▌█▐▐▐▐▐▐▌▌▌█▐▐▌█▌█▐│ 2:5064/56
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 131 ▐▐█▌▐█ ▌│ ▌▐▌▌▌▐█ ██▐███████│██▌▐███▌█▐███▐██▌▐▐│ 2:5068/45
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │  ▐│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5075/35
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 136 ▐▌█ ███▌▐ █▐▐▐█ ▐ ▐▐▐█▐██▐██▐▌█████▌▐█▐██▌█ █▐▐ │ 2:5080/102
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  75 ▐▐█▐█▐▐▌▐ █▐▐█▐ ▐ █▐█ ▐█▐▐█ ▐ ▐█▐▌▐ ▐▐█ ▐▌█ ▐▐▐ │ 2:5080/68
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  11 ▐   ▐   ▐   │ ▌ ▐   ▐   ▐   ▐   ▐   ▐   │   ▐   │ 2:5083/1
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 503 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5083/444
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 162 ▐█▐█│█▌█│▐▐█▌█▐▐█▐████████████████▐███▐▐██  │   │ 2:5090/958
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 128 ▐▌▐▌▐ █▌▐ █▐█▌█▐▐ █▐███████▐██████▐███▐██████▌▐▐│ 2:6035/1
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 148 ▐▌█▌███▌█▌█▌██▌██▌███▌███████████▌██▌██▌████▌███▌ 2:6090/1
     ├─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┤
     0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24

--- hpt/lnx 1.9.0
Origin: f1042.ru (2:5020/1042)

Предыдущее Следующее

К списку сообщений
К списку конференций