Skip to main content

Конференции

Просмотр конференции fido7.roo.stats:

Предыдущее Следующее

Дата: 12 Feb 2020, 00:01:28
От: Stats Robot @ 2:5020/1042.0
Кому: All
Тема: IP Sessions Graph


          Station busy graph for Tue, 11 Feb 2020

2.0k ┤▒███▒.▒...▒.....▒.▒▒█.▒▒▒.▒.▒█▒▒▒.▒.▒.█.▒▒▒▒██▒▒
     │▒███▒.▒...▒...▒.▒.▒▒█.▒▒▒.▒.▒█▒▒▒.▒.▒▒█.▒▒▒▒██▒▒ ┌─[█] incoming ──────┐
     │▒███▒.▒...▒...▒▒▒▒▒▒█.▒▒▒▒▒.▒█▒▒▒.▒.▒▒█▒▒▒▒▒██▒▒ │ traffic :    132M  │
     │▒███▒.▒.▒.▒...▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒.▒█▒▒▒.▒.▒▒█▒▒▒▒▒██▒▒ │ avg.load: 625.87%  │
1.5k ┤▒███▒.▒.▒.▒...▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒.▒█▒▒▒.▒.▒▒█▒▒▒▒▒██▒▒ └────────────────────┘
     │▒███▒.▒.▒.▒...▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒.▒█▒▒▒.▒.▒▒█▒▒▒▒▒██▒▒ ┌─[▓] incoming unsec ┐
     │▒███▒▒▒.▒.▒.▒.▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒.▒█▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒██▒▒ │ traffic :      0   │
     │▒████▒▒▒▒.▒.▒.▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒.▒█▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒██▒▒ │ avg.load:   0.00%  │
1.0k ┤▒████▒▒▒▒.▒.▒.▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒.▒█▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒██▒▒ └────────────────────┘
     │▒████▒▒▒▒.▒.▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒.▒█▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒██▒▒ ┌─[▒] outgoing ──────┐
     │▒████▒▒▒▒▒▒.▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒██▒▒ │ traffic :   2795M  │
     │▒████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒██▒▒ │ avg.load: 13251.72%  │
0.5k ┤▒████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒██▒▒ └────────────────────┘
     │█████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒█▒█▒▒▒█▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒█▒██▒▒ ┌─[░] outgoing unsec ┐
     │██████▒█▒██▒▒▒█████████████▒█████▒█▒████████████ │ traffic :      0   │
     │████████████████████████████████████████████████ │ avg.load:   0.00%  │
   0 ┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ └────────────────────┘
     0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24


       Sessions history graph for Tue, 11 Feb 2020

     0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24
 Ses ├─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┤
   2 │   │   │   │▐  │   │ ▐ │   │   │   │   │   │   │ failure
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  25 ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ 1:19/10
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  90 ▐████▌▐ █▌█▌█▌███▌█ ██▐█▐█▐▌█▌█▌▐▐█▐████▐████ █▌▌ 1:261/38
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 136 ▐▐██▐▐▐▐│ ██▐▌███▌▐██▐██▐█▐▌│▐▐█▐█████████▐█▐██▐▌ 2:221/6
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  26 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▌▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐  ▐│ █▐│ 2:230/150
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   ▐   │   │   │   │   │   │   │ 2:24/902
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  42 │█▐▌▐▌▐▐│   ▐ ▐▌▐ ██▐█  ▌   █▐▐▐▐▌  ▌▐▐▐▐▐  │▌ █│ 2:240/1120
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   6 │   │   │ ▐ │   │▐  │ ▐ │   │ ▐ ▐▐  │   │   │   │ 2:250/25
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   6 ▐   │▌  │   │   │   │   │  ▐│   │   ▐   │   ▌  ▌│ 2:280/5555
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  28 ▐ ▐ ▐▌▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ █ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:292/854
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  49 │▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐│ 2:341/66
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 216 │███████████████████████████████████████████████▌ 2:450/1024
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   │   │ ▐ │   │   │   │   │ 2:451/31
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  93 ▐▐██▐▐▐▐│▐▐█▐▐▌█▌█▐▐▌█▐▐▐▐▐█▌███▐██▐▌█▌▐█▐ ▐▐▐▐▐▌ 2:460/58
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 438 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:463/68
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:4641/222
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 171 ▐▐███▐▐█│ ██▐▌██▐▐▐██▐██▐█▐▌▐███▐████▐████▐█████▌ 2:466/50
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 │▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│ 2:467/239
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 707 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:467/888
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 ▐   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:50/0
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  96 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:50/109
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  77 │███████▌███████▌█████▌███████████████▐█▐█▐█▐█▐█│ 2:5000/111
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5000/444
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 404 ▐█████▐██▌█████████████████████████▐████████████▌ 2:5001/100
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 501 ▐█████▐██▌██████████████████████████████████████▌ 2:5005/49
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  93 ▐█████████████████████████████████████▌ ▐███████▌ 2:5005/82
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 208 ▐▐█▌▐▐▐ │ ▐█▐▐▐▌▐▐▐█████▐▐▐█████▐██▐█████▐████▐█▌ 2:5010/352
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  26 ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐▐ ▐ ▐ ▐ ▐ █ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5015/42
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 264 ▐▐███▐▐▐▐ ▐▌▐ ▐▌███████████████████▐█████▐█████▐▌ 2:5015/46
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 276 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5019/40
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 158 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5019/400
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  48 │▐▌▐█▐█▐█▐▌▐▌▐▌█▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐│ 2:5020/101
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 535 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/1042.3
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │▌  │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5020/1042.90
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   8 │   │   │   │   │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐   │   │   │   │ 2:5020/1067
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  27 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐▌ 2:5020/113
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 ▐▌ █│▐ ▐│▐ ▐│▐▌ ▌ ▌ ▌ ▌ █ ▐ ▐ ▐ ▐▌ ▌│▌ ▌│▌ █│▐ ▐│ 2:5020/1200
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  73 ▐ █ █ █ █ █▌│▌█ ██▐██ ██▌▐█ █▌█ █▐█ █ █ ███ █ █ ▌ 2:5020/12000
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   9 │  ▐│   │▐  │  ▐│   │▐  │▐ ▐│   │▐  │  ▐│   │▐  │ 2:5020/1668
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ ▐ │ 2:5020/2038
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  71 │█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█│ 2:5020/2047
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   4 │   │  ▌│   │   │  ▐│   │   │   ▐   │   │   │▌  │ 2:5020/2123
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  40 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▌▐ ▐ █ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐█▐ ▐▐▐ ▐▐█ ▐▐█ ▐ │ 2:5020/2140
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   3 │ ▐ ▐ ▐ │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5020/2160
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  84 ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐│ 2:5020/2992
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   5 ▐   │ █ │  ▌│   │   │   │   │   │   │   │   │▐  │ 2:5020/400
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 651 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/4441
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   2 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ▌   │   │ 2:5020/545
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  48 │ █▌▌ █ █ ▐▐▐ ▐ ▐ ▐ ▌▌▌▐▌▐█ ███▌▐▌▐▐█▌▌ ▌ ▌▌▌ █ │ 2:5020/5480
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 112 │▌▌▌█ █ ▌▌▌██ █▌█ ███▌██▌▌█▌▌██ ▌ █ █▌███ ██▐██▐▌ 2:5020/601
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   7 │   │   │   │   │▌  │ ▌ ▐   │   │   │   │   │█▌ │ 2:5020/614
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  11 │   │   │   │  ▌│▐  │  ▐│  ▌│  ▐│▐▐▌│█  │▌  │   │ 2:5020/620
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 284 ▐█████▐▌█▌█▌███████████████████████▐█████▐██████▌ 2:5020/715
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │  ▐│   │ 2:5020/785
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5020/8086
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   ▌   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5020/814
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 118 ▐██▌▐▌▐▌▌▌▐█▐▌▐▌█▌▐███▐█▐▌▐▌│█▐█▐█████████ ███▐█▌ 2:5020/828
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 525 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/830
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   8 │   │   │   │   │   ▐█▌ │   │   │   │   │  ▌│   │ 2:5020/846
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 144 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/848
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 │▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│ 2:5020/932
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  42 │ ▐ ▐▐  │  ▌▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5023/24
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 143 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5030/1081
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 333 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5030/115
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 246 ▐██▌████▐▌██▐▌████████████▐██████▌████████▐█████▌ 2:5030/1474
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   7 ▐   │   ▐  ▌│   ▐   │   ▐   │   ▐   │   ▐   │   │ 2:5030/1957
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   3 │   │   │   │   │   │   ▌   │▌  │   │   ▐   │   │ 2:5030/535
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   │ ▐ │   │   │   │   │   │ 2:5030/830
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   5 ▐ ▐ │   │   │   │   ▐  ▌│   │ ▌ │   │   │   │   │ 2:5030/87
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   │   │ ▌ │   │   │   │   │ 2:5034/10
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  11 │   │   │   │   │   │   ▌   │▐  ▐▌▌ │▌  █   │   │ 2:5036/26
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5037/7
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  86 ▐ █▌│ ▐ │ ▐█▐ ▐ │ ▐██▌██│▐▐▌▌██▌▐▌█▐█▌██▌ ▐█▐█▐▐▌ 2:5049/1
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5049/162
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   4 │   │▌  │   │   │▌  │   │   │▌  │   │   │▌  │   │ 2:5050/151
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 150 ▐▐█▌▐▐▐ │  ▌▐ ▐▌█▐███████▐▐██▐█▌▐██▐█████▐██████▌ 2:5052/4
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 ▐   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5053/400
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  15 │▐█ │▐  │ ▐▌│▐  ▐  ▐│ ▐ │▐  ▐  ▐│ ▐▌│▐  │ ▌ │   │ 2:5053/51
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  29 ▐▐ ▌▌ ▐ │ ▐ │▌▐▌█ ▐▌█▐  │ ▐ │   │█▐ ▐▐  ▐█  ▌ ▐ │ 2:5053/54
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  43 │▐ ▌│▐  │   ▐ ▐▌▐▐█▌▐▐▐▐▐ ▐ │ ▐ │▌ ▐│█▐▌█  ▐███ ▌ 2:5053/55
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  14 │   │   │   │ ▐ │   ▌▌  │▐  │▐ ▌▐  ▐█   │ ▌ │ ▐▐│ 2:5053/57
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  44 │ ▐▌│ ▐ │   ▐ ▐ │▐  │▌▐▐▐▐▐▌▌▐█▌▐██▐▌▌▐ ▌▐ █│ ▐ │ 2:5053/58
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 514 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5054/8
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 144 ▐▐█▌█ █ ▌ █▌█ █▌█▌███▐█▌█ █▌▌████▌█▐█████▐██████▌ 2:5054/89
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 141 ▐██████████████████████████▌████████████████████▌ 2:5055/182
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5057/70
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 288 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5060/900
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 176 ▐ ██▐▐▐ ▌▐██▐▐▐▐█████▐██▐▐▐███▐█▐██▐████████████▌ 2:5064/54
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  71 ▐▌█▌█▌█▐▐▌█▌█▌█▌▌▌█▐█▌██▐█▐█▐█▐█▐▐██▐▌██▐█▐█▐▌█▌▌ 2:5064/56
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 154 ▐▐█▌│▐▐ │ ▐█▐ ▐▌████████▐▐▐▌▌███▐▌█▐█████▐▐████▐▌ 2:5068/45
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 136 ▐ █▌█▐▐▌▐ ▐█▐█▐ █▌▐▐█▌▐█▐▐▐▌████▐▌█▐███ █▐█▐█▐▐▐▌ 2:5080/102
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  76 ▐ ▐▌█▐▐ │ ▐ ▐█▐ █▌▐▐█ ▐▌▐▐▐ ▐ █▐▐█▐ ▐█▐ ▐██▐█▐▐▌│ 2:5080/68
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  11 ▐   ▐   ▐   │ ▌ ▐   ▐   ▐   ▐   ▐   ▐   │   ▐   │ 2:5083/1
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 498 ▐█████▐██▌██████████████████████████████████████▌ 2:5083/444
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 136 │   │   │   │   │ ▐█▐▐█▌│ ▐█████▐█████████▐█▐███▌ 2:5090/958
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 146 ▐ █▌▐ ▐▌▐ ▐▌▐ ▐ ██▐██▌██▐ █▌█▐██▐██▐█▌███▐██▐██▐▌ 2:6035/1
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 158 ▐▌█▌███▌▌▌█▌███▌█████▌██████████████████████▌███▌ 2:6090/1
     ├─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┤
     0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24

--- hpt/lnx 1.9.0
Origin: f1042.ru (2:5020/1042)

Предыдущее Следующее

К списку сообщений
К списку конференций