Skip to main content

Конференции

Просмотр конференции fido7.roo.stats:

Предыдущее Следующее

Дата: 14 Feb 2020, 00:01:28
От: Stats Robot @ 2:5020/1042.0
Кому: All
Тема: IP Sessions Graph


          Station busy graph for Thu, 13 Feb 2020

2.0k ┤▒█▒█▒▒▒...▒▒....▒█▒█▒▒▒█▒▒▒.▒.▒▒▒.▒.▒▒█▒▒▒▒.██▒.
     │▒█▒█▒▒▒...▒▒....▒█▒█▒▒▒█▒▒▒.▒.▒▒▒.▒.▒▒█▒▒▒▒.██▒. ┌─[█] incoming ──────┐
     │▒█▒█▒▒▒...▒▒....▒█▒█▒▒▒█▒▒▒.▒.▒▒▒.▒.▒▒█▒▒▒▒.██▒▒ │ traffic : 78,863k  │
     │▒█▒█▒▒▒.▒.▒▒▒...▒█▒█▒▒▒█▒▒▒.▒.▒▒▒.▒.▒▒█▒▒▒▒.██▒▒ │ avg.load: 365.11%  │
1.5k ┤▒█▒█▒▒▒.▒.▒▒▒...▒█▒█▒▒▒█▒▒▒.▒▒▒▒▒▒▒.▒▒█▒▒▒▒.██▒▒ └────────────────────┘
     │▒█▒█▒▒▒.▒.▒▒▒...▒█▒█▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒.▒▒█▒▒▒▒.██▒▒ ┌─[▓] incoming unsec ┐
     │▒█▒█▒▒▒.▒.▒▒▒..▒▒█▒█▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒██▒▒ │ traffic :      0   │
     │▒█▒██▒▒.▒.▒▒▒.▒▒▒█▒█▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒██▒▒ │ avg.load:   0.00%  │
1.0k ┤▒█▒██▒▒▒▒.▒▒▒▒▒▒▒█▒█▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒██▒▒ └────────────────────┘
     │▒█▒██▒▒▒▒.▒▒▒▒▒▒▒█▒█▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒██▒▒ ┌─[▒] outgoing ──────┐
     │▒█▒██▒▒▒▒.▒▒▒▒▒▒▒█▒█▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒██▒▒ │ traffic :   1802M  │
     │▒█▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒█▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒███▒ │ avg.load: 8543.65%  │
0.5k ┤▒█▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒█▒▒▒██▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒███▒ └────────────────────┘
     │▒█▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒█▒▒█████▒█▒▒▒█▒▒▒▒██▒▒▒▒▒███▒ ┌─[░] outgoing unsec ┐
     │██▒████▒▒▒██▒▒▒████████████▒█████▒█▒████▒██▒████ │ traffic :      0   │
     │████████████████████████████████████████████████ │ avg.load:   0.00%  │
   0 ┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ └────────────────────┘
     0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24


       Sessions history graph for Thu, 13 Feb 2020

     0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24
 Ses ├─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┤
   4 │ ▌ │   │   │   │   ▌▌  │   │   │ ▐ │   │   │   │ failure
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 │ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ 1:19/10
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 100 │████▌████████▐████▌██▐███▐████▌█▌█ ▐███▐▐▐▌█▌▐ ▌ 1:261/38
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 146 ▐ █▐▌██▌│█▌██▐███████████████▌██▐█▐▌█████▐▌▌█ █ ▌ 2:221/6
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  39 │ ▌▐│▌ ▌│▐▌▐│▐ ▌│▐ ▐│▌▌▐▌▐▌▌│█▌▌│▌ ▐│█ █│█ ▐▌█ ▌│ 2:230/150
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  43 │ █▐▐▌  │  ▐│   ▐ ▌▌│█▐███▌▌│▌ █▐▐  ▐▐▌▐│ ▐▌█  ▌│ 2:240/1120
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │ ▐ │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:250/25
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   5 │   │   │   ▌ ▌ ▐   │   │   │   │▐  │  ▌│   │   │ 2:280/5555
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  25 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:292/854
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  49 │▐▐▐█▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐│ 2:341/66
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 230 │███████████████████████████████████████████████▌ 2:450/1024
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   │   │ ▐ │   │   │   │   │ 2:451/31
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 110 ▐▐█▐▐▐▐▐│▐▌▐▐▐▌▐│█████ ▐██▐██▐▌█▐▐ ▐▐▐█▐█▐▌█│███▌ 2:460/58
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 439 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:463/68
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:4641/222
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 175 ▐ █▐▌▐█▌│▐███▐███▐████████████████▐███████▌▌▐██▌▌ 2:466/50
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  25 │▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐▌▐│▐ ▐│▐ ▐│ 2:467/239
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 532 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:467/888
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   3 │   │   │   │   │   │   │   │   │   ▌ ▌ ▌   │   │ 2:50/0
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  97 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:50/109
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  81 ▐█▐▌██▐█▐█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌███▌█▌█▌███▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌ 2:5000/111
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5000/444
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 430 ▐████████▌█████████████████████████▌████████████▌ 2:5001/100
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 518 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5005/49
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  93 ▐█████████████████████████████████████▌ ▐███████▌ 2:5005/82
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 233 ▐ █▐███ │ ▐██▐█ ▐██████████▌█▌██▐██▌████████████▌ 2:5010/352
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  27 ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐▐ ▐ ▐ ▐ ▐ █ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ █ ▐ │ 2:5015/42
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 276 ▐▐█▐███▐▐ █▐█▌  ███████████████████▌███████████▐▌ 2:5015/46
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 266 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5019/40
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 161 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5019/400
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  47 │▐▌▐█▐▌▐▌▐▐▐▐▐▐▐█▐▐▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐ █▐▐▐▐▐▐▐▐│ 2:5020/101
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 542 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/1042.3
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   ▐   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5020/1042.90
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  28 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▌▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐▐▐▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5020/113
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐▌ ▌│▌ █│▐ ▐│▐ ▐▌ ▌ ▌ █ ▐ ▐ ▐▌ ▌│▌ █│▐▐▐│ 2:5020/1200
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  70 ▐ █ █▐█▌█ █▌█ █ ███▌▐█▌▐█▌█▌▐▌█ █ █ ██▐ █ █ █ █ ▌ 2:5020/12000
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   9 │  ▐│   │▐  │  ▐│   │▐  │▐  ▌   │▐  │  ▐│   │▐  │ 2:5020/1668
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  71 │█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█│ 2:5020/2047
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   3 │   │   │   │▌  │   │   │▐  │   │   │ ▐ │   │   │ 2:5020/2123
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  42 │ ▐ ▐ ▐ ▐ █ ▐ ▐ ▐▌▐ ▐ ▐█▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▌▐▌█▐▐ █▌▐█▐ │ 2:5020/2140
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   3 │ ▐ ▐ ▐ │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5020/2160
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  84 ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ █▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐│ 2:5020/2992
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   3 ▐   │ ▐ │  ▌│   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5020/400
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 665 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/4441
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   8 │   │   │   │   │   │   │   ▌ ▐▌▐   │   │  █│ ▐ │ 2:5020/545
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  54 │ ▌▐▌ ▌ ▌ ▐ ▐ ▐ ▐▌▐ ██▐▐███ ▐ █ ▐ █ ▐▐█▐▐ ▐▌▐▌██│ 2:5020/5480
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 126 │▌▌▐█▐██▌ ▌ ▌ ▌ █ █▐██▌█▌██▌█▌█████▌██▌██▐█▌▌▌▌█▌ 2:5020/601
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   7 │   │   │   │   │   ▌ ▌ │▌  │   │   │   │   │█▌▐│ 2:5020/614
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   9 │   │   │   │   ▌ ▐ │   │▐  ▐▐  ▐ ▐ │▌  │   │   │ 2:5020/620
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 225 ▐████████▌███▐▐▐█████████████▌█████ ▐ ▐ ▐▐█ ▐ ▐ │ 2:5020/715
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5020/8086
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   3 │   ▌   │   │   ▌   │   │   │   │   │   │   │  ▐│ 2:5020/814
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 145 ▐▌███▌▐▌│▌▌██▌▐▌▐█▐█▐█▐██████▌█▌██▐▌▐████▌▌█│█▐▌▌ 2:5020/828
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 535 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/830
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  13 │  ▌│   │   │   │   │▐ █│   │   │  ▐│   │ █ ▐   │ 2:5020/846
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 144 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/848
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 │▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│ 2:5020/932
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  41 ▐ ▐ ▐▐  │  ▌▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▌▐ ▐ │ 2:5023/24
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 143 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5030/1081
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 343 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5030/115
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 251 ▐███████▐▌███▌█▌████████████████▐██▌████████████▌ 2:5030/1474
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   7 ▐   │   ▐  ▌│   ▐   │   ▐   │   ▐   │   ▐   │   │ 2:5030/1957
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  11 │   █   ▌   ▐   ▐   ▐   ▌   ▌   ▌   ▐   ▐   ▐   │ 2:5030/535
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │ ▌ │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5030/830
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   7 │ ▌ │▐  │ ▐ │   │   │  ▐│▐  │   │   ▌   │   │ ▐ │ 2:5030/87
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │  ▐│   │   │   │   │   │   │ 2:5034/10
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  17 │   │   │   │   │   │  ▐▌▌▐▐█ ▐▌▐ ▐▌▐ █ │   │   │ 2:5036/26
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5037/7
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 102 │ ▌▐▐▐▌ │  ▐▐   ▐▌█▐██▌█▌██▌█▌██▐██▌██▌███▌█│▌██│ 2:5049/1
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5049/162
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   4 │   │▌  │   │   │▌  │   │   │▌  │   │   │▌  │   │ 2:5050/151
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 115 ▐▐▌▐▌█▌ │ ▐▐█ ▌ █▌██████████████▐█▐▌█████▐▌████ ▌ 2:5052/4
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   2 ▐   │   │   │   │   │   │   ▌   │   │   │   │   │ 2:5053/400
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  15 │▐▌ │▐  │ ▐▌│▐  ▐  ▐│ ▐ │▐  ▐  ▐│ ▐▌│▐  │ ▌ │   │ 2:5053/51
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  55 ▐ ▌ █▌ ▌│ ▌▐▌ ▌ ▐ ▐▌▌█▐██▐▌▌│▌ ██▐▐ ▐█▌█│  ▌█ ▐ │ 2:5053/54
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  57 │▐  ▌▌  │  ▐│   █▌▐▌▐█▐▌▐▐█▌▐█▐█▐▐▐ ▐▌▌ │  ██▌▐ │ 2:5053/55
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  18 ▐▌  │ ▐ │   ▌   │▐  │  ▌│   ▐   │ █ │  ▐│▌▐ │▌  │ 2:5053/57
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  26 │   ▐ ▐ │   │ ▐ │▌▌ ▌ ▐ │ ▌ ▐ ▐█▐ ▌ ▐ █▐▌  █│ ▐▐│ 2:5053/58
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 543 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5054/8
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 161 ▐ █ ▌██ ▌ ▌▐█ ▌ █████████████▌█████▌██████▌▌█ █▐▌ 2:5054/89
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 143 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5055/182
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │  ▌│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5055/37
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▌ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5057/70
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 289 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5060/900
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 202 ▐▐█▐█▐█▌│▐█████▐█▌█▐██████████████▐▌█████▐██████│ 2:5064/54
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  51 │▌▌▌▌█▐▌▌▌█▐▐▌▐▌█ █▐▐▐▐ │   ▐▐ █▐▐▐▐▐▐▐▐█▐▐▐▐▌██│ 2:5064/56
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 180 │▐▌▐▌█▌ │ ▌▐█   ████████████████▐██▌████████████▌ 2:5068/45
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 169 ▐██▐█ █▌▐▌█▐██▐ ▐█▐███▐███▐██ ██▐█▐▌███▐█▌█▌████▌ 2:5080/102
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  79 ▐ █▐█▐▐▌│ █ █▐  ▐█▐▐▐▌▐▐██▐ ▐ ▐▐█ ▐ ███ ▐ █ ▐▐▐ ▌ 2:5080/68
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  11 ▐   ▐   ▐   │ ▌ ▐   ▐   ▐   ▐   ▐   ▐   │   ▐   │ 2:5083/1
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 512 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5083/444
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   │   │   │   ▌   │   │   │ 2:5083/79
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 168 ▐▌▌▐▌█▌▌│▐▌██▐████████████████████▐██████▐█▌▐▐█▐▌ 2:5090/958
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 126 ▐▌█ ▐▐█▌▐ █ █ █ ▐▌█▐█▌███████▌██▐██▌█████▐██▐ █ ▌ 2:6035/1
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 157 ▐▌█▌▌██▌▌▌████▌▌█████▌█████▌█▌█████▌██▌██████▌██▌ 2:6090/1
     ├─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┤
     0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24

--- hpt/lnx 1.9.0
Origin: f1042.ru (2:5020/1042)

Предыдущее Следующее

К списку сообщений
К списку конференций