Skip to main content

Конференции

Просмотр конференции fido7.roo.stats:

Предыдущее Следующее

Дата: 15 Feb 2020, 00:01:28
От: Stats Robot @ 2:5020/1042.0
Кому: All
Тема: IP Sessions Graph


          Station busy graph for Fri, 14 Feb 2020

2.0k ┤▒█▒█▒.▒.▒▒▒...▒.▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒.▒▒▒▒▒▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒██▒▒
     │▒█▒█▒.▒.▒▒▒...▒.▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒.▒▒▒▒▒▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒██▒▒ ┌─[█] incoming ──────┐
     │▒█▒█▒.▒.▒▒▒...▒.▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒.▒▒▒▒▒▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒██▒▒ │ traffic : 70,051k  │
     │▒█▒█▒.▒.▒▒▒...▒.▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒.▒▒▒▒▒▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒██▒▒ │ avg.load: 324.31%  │
1.5k ┤▒█▒█▒▒▒.▒▒▒...▒.▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒.▒▒▒▒▒▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒██▒▒ └────────────────────┘
     │▒█▒██▒▒.▒▒▒...▒.▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒.▒▒▒▒▒▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒██▒▒ ┌─[▓] incoming unsec ┐
     │▒█▒██▒▒.▒▒▒..▒▒.▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒.▒▒▒▒▒▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒██▒▒ │ traffic :      0   │
     │▒█▒██▒▒.▒▒▒..▒▒.▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒.▒▒▒▒▒▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒██▒▒ │ avg.load:   0.00%  │
1.0k ┤▒█▒██▒▒.▒▒▒..▒▒.▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒.▒▒▒▒▒▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒██▒▒ └────────────────────┘
     │▒█▒██▒▒.▒▒▒..▒▒.▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒.▒▒▒▒▒▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒██▒▒ ┌─[▒] outgoing ──────┐
     │▒█▒██▒▒.▒▒▒..▒█.▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒.█▒▒▒▒▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒██▒▒ │ traffic :   2427M  │
     │▒█▒██▒▒.▒▒▒.▒▒█.▒▒█▒▒▒▒█▒▒█▒█▒▒▒▒▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒██▒▒ │ avg.load: 11506.08%  │
0.5k ┤▒█▒██▒▒▒▒█▒.▒▒█.▒▒██▒▒▒█▒▒█▒█▒▒▒▒▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒██▒▒ └────────────────────┘
     │██▒██▒▒▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒██▒▒▒██▒█▒█▒▒▒▒▒▒▒███▒▒▒▒▒██▒▒ ┌─[░] outgoing unsec ┐
     │██▒██▒█▒▒██▒▒▒█▒███████████▒██████████████████▒█ │ traffic :      0   │
     │████████████████████████████████████████████████ │ avg.load:   0.00%  │
   0 ┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ └────────────────────┘
     0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24


       Sessions history graph for Fri, 14 Feb 2020

     0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24
 Ses ├─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┤
   3 │   │   │   │   │  ▌│   │  ▌│   │▐  │   │   │   │ failure
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 │ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ 1:19/10
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  87 ▐ ▐ ████▐█▐▐▐▌▐▌██▐█▐███▐██▌▐▌▐▌▐██ ▐ ██▐█▐█████│ 1:261/38
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 132 ▐ █ █▐▐▌▐ ▐▌▐ ▐ ▐ ████▌▐█▌█▌▐██████████████▐█▐▐▐│ 2:221/6
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  25 │█ ▐│▐ ▌│▌▐ │▌ ▌│▌ ▌▐  ▌│ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:230/150
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  51 │  ▌▐▌  ▌  ▐│ ▐ ▐ █▐▐  ▐▌▌ ▌▐█▌ █▐ ▌█▌█▐█▐▐█│▐  │ 2:240/1120
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │ ▐ │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:250/25
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   8 │   │▐  │   │   │  ▐│   ▐▌▐ ▐ ▐ │   │   │ ▐ │   │ 2:280/5555
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  25 │ ▐ ▐▌▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ █ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:292/854
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  52 │▐▐▐▐█▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐│ 2:341/66
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 236 │███████████████████████████████████████████████▌ 2:450/1024
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 115 ▐▐█▐▐█▐▐▐▐▐█▐▐█▐│▐█▐██▐▐████▐█████ ██▐█▐█▐██▐▐▐▐▌ 2:460/58
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 404 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:463/68
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:4641/222
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 158 ▐ █▌█▐█▌▐▐▐ ▐ ▐█████████▐▐██▐█████████▐███████▐█▌ 2:466/50
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 │▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│ 2:467/239
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 571 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:467/888
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  99 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:50/109
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  73 │█▌███▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌ 2:5000/111
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  25 ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5000/444
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 428 ▐█████████▐█▐██▌████████████████████████████████▌ 2:5001/100
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 523 ▐█████████▐█▐███████████████████████████████████▌ 2:5005/49
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  93 ▐█████████████████████████████████████▌ ▐███████▌ 2:5005/82
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 213 ▐▌█▐██▐▌▐▐▐▌▐▐▐ ▐▐██▐██████▌▐██████████▐██████▐▐│ 2:5010/352
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  27 ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐▐ ▐ ▐ ▐ ▐ █ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▌▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5015/42
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 284 ▐██▐███▌▐▐▐▌▐ ▐ █▐█████████▌███████████▐███▐████│ 2:5015/46
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 268 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5019/40
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 168 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5019/400
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  48 │▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌ 2:5020/101
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 549 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/1042.3
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  30 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ █ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐│ 2:5020/113
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  22 ▐▐ ▐▌ ▌ ▌ █ ▐ ▐▌│▌ ▌│█ ▐│▐█ ▐ ▐ ▐▌ ▌│▌ █│▐ ▐│▐  │ 2:5020/1200
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  68 ▐ █ █▌█▌█ █▌▐ █ █▌▐█▌ █▌▐ ▐██▌▐▌█ █ █ █ █ █ █ █ ▌ 2:5020/12000
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   9 │  ▐│   │▐  │  ▐│   │ ▌ │▐  ▌   │▐  │  ▐│   │▐  │ 2:5020/1668
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  71 │█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█│ 2:5020/2047
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   4 │  ▌│   │   │   ▌   │   │   ▐   │   │   │▐  │   │ 2:5020/2123
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  43 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▌▐ ▐ ▐ ▐▌▐ ▐▌▐▌▐ ▐▌█▌█▌▐ ▐█▐ ▐ ▐ ▐▌▐ │ 2:5020/2140
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  76 ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ ▐▐▐ ▐▐▐█▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐│ 2:5020/2992
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   3 ▐   │ ▐ │  ▌│   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5020/400
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 656 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/4441
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  10 │▌  │  ▌│   │   │   │   │▌▐ │   │   │ ▐ ▐▌▌ ▌   │ 2:5020/545
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  62 │ █▐▐▌▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐▐█▐▌█ ▐██ ▐▌██▐█▐▌▐ ▐ █ ▐█▐ ▐ │ 2:5020/5480
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 139 │ █▐█▌▌████ ▌ █ █▐█████▐▌██▌▌████████▐███▐██▌▌█▐▌ 2:5020/601
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   6 │   │   │   │   │█  ▌ ▌ │   │   │   │   │   │█▌ │ 2:5020/614
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  31 │   │   │   │   │ ▌ ▐ ▌█│ █ █   █ ▌ │ █▐██▌ ▌   │ 2:5020/620
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 178 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐▐██████▌█████████▐███▐██████│ 2:5020/715
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5020/8086
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 161 ▐▌█▌███▌▐▌▐▌▐▌▐▌██████▐█████▐█████ ██▌████████▐▌│ 2:5020/828
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 570 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/830
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   6 │ ▌ │   │   │   │   │   │   │   │  ▌│   │   ▐▌  │ 2:5020/846
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 143 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/848
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 │▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│ 2:5020/932
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  48 ▐ ▐ ▐▐  │  ▌▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐███▐▐▐ ▐▌▐▌▐▌▐ ▐▐▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5023/24
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 143 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5030/1081
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 318 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5030/115
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 268 ▐██████▌██▐█▐▌██▐████████▌██████████████████████│ 2:5030/1474
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   7 ▐   │   ▐  ▌│   ▐   │   ▐   │   ▐   │   ▐   │   │ 2:5030/1957
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   4 │   │   │   │   │   │▌  ▐   │   │▌  │   │  ▌│   │ 2:5030/535
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  14 ▐ ▌ │▌ ▌│▐  │ ▐ │ ▐ │  ▐▐ ▐ │▌  │ ▐ ▐   │  ▌│   │ 2:5030/87
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  14 │   │   │   │   │   │   ▐ ▌▌│ ▐▌│  ▐│ █▐│  ▐│   │ 2:5036/26
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5037/7
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 108 │▌▌▐█▌ ▌│   ▐ ▐ ▐▐▌█▐██ │██▌▐█████████▐▐█▌██▌ ▐▐│ 2:5049/1
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5049/162
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   4 │   │▌  │   │   │▌  │   │   │▌  │   │   │▌  │   │ 2:5050/151
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 106 ▐██ ▌▌ ▌│▐  ▐ ▐ ▐▐██▐ ██▌▌▐▌████████▐██▐█▌█▐██▐▐│ 2:5052/4
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   2 ▐   │   │   │   │   ▐   │   │   │   │   │   │   │ 2:5053/400
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  14 │▐▌ │   │ ▐▌│▐  ▐  ▐│ ▐ │▐  ▐  ▐│ ▐▌│▐  │ ▌ │   │ 2:5053/51
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  59 ▐   ▌▌ ▌│   ▐ ▐▌█ ▐▐▐ ▌ █▌▐▌▐██▌█▐  ▐▌▌ ▌▐▐█│▐▐ │ 2:5053/54
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  39 │█  │▐ ▌│   ▐   ▐ ▐▐▐ ███▌▐ ██▌ █   │   │   │   │ 2:5053/55
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  25 ▐ ▐ │   ▌   ▐▐  │  ▌│   ▐   │▐▌▐▌  ▐█▌ ▐█▌  │ ▐ │ 2:5053/57
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  34 │▌▐ │ ▐▌│   ▐ ▐ │▐ ▐▐ ▐ │▌▐▌│▌▐▐│▐  │▌▐ █▌█▐▌ ▐ │ 2:5053/58
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 558 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5054/8
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 164 ▐ █▐█ █ █ █▌█ █ █ █████▐█▌█▌███████████▐█▐█▐█▐█▐▌ 2:5054/89
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 143 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5055/182
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5057/70
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   3 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │  ▐█   │   │ 2:5057/77
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 289 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5060/900
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 199 ▐██▐█▌█▌│▐▐▌▐▐▐▐█▐███████████████████▐███████▐██│ 2:5064/54
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  66 │█▐█▐█▐█▐▌█▐▌▌▌▌█▌██▐█▐█▐█▐▌▌██▌▌▌█▐▐█▐█▐▐▐█▐█▐▐│ 2:5064/56
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 185 │█▌▐█▌ ▌│  ▌▐ ▐▌▐▐█████████▌███████████▐██████▐▐│ 2:5068/45
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 163 ▐ █▐██▐▌▐▐▐▌▐▐▐ ▐▐█▐██▐▐███▌▐████████████████▐██│ 2:5080/102
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  94 ▐ █ ██▐▌▐▐▐ ▐▐▐ █ ▐█▐ ▐▐▐▐▐ ▐▌██▐▌▐▌▐██▌▐▌██▐▐▐ │ 2:5080/68
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  11 ▐   ▐   ▐   │ ▌ ▐   ▐   ▐   ▐   ▐   ▐   │   ▐   │ 2:5083/1
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 501 ▐███████▐█▐█▐███████████████████████████████████▌ 2:5083/444
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ ▌ │   │   │ 2:5083/79
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 146 ▐ █▐█▐▌ ▐   │ █████████▐▌███▐████████▐█▐██████▐▐▌ 2:5090/958
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 128 ▐▌█▐█ ▐▌▐ ▐▌▐ ▐ ▐▐██████████▐████████▐█▐███▐█▌▐▐│ 2:6035/1
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 166 ▐▌█▌█▌█▌█▌█▌███▌███████▌███▌████▌█████████▌██▌██▌ 2:6090/1
     ├─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┤
     0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24

--- hpt/lnx 1.9.0
Origin: f1042.ru (2:5020/1042)

Предыдущее Следующее

К списку сообщений
К списку конференций