Skip to main content

Конференции

Просмотр конференции fido7.roo.stats:

Предыдущее Следующее

Дата: 17 Feb 2020, 00:01:26
От: Stats Robot @ 2:5020/1042.0
Кому: All
Тема: IP Sessions Graph


          Station busy graph for Sun, 16 Feb 2020

2.0k ┤▒█▒█▒.▒...▒...▒.▒.▒▒▒.▒.▒▒▒.▒▒▒▒▒.▒▒.▒█.▒▒▒.██▒.
     │▒█▒█▒.▒.▒.▒...▒.▒.▒▒▒.▒.▒▒▒.▒▒▒▒▒.▒▒.▒█.▒▒▒.██▒. ┌─[█] incoming ──────┐
     │▒█▒█▒.▒.▒.▒▒.▒▒.▒.▒▒▒.▒.▒▒▒.▒▒▒▒▒▒▒▒.▒█.▒▒▒.██▒. │ traffic :    106M  │
     │▒█▒█▒.▒.▒.█▒.▒▒.▒.▒▒▒▒▒.▒▒▒.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█.▒▒▒▒██▒. │ avg.load: 504.90%  │
1.5k ┤▒█▒█▒.▒.▒.█▒.▒▒.▒.▒▒▒▒▒.▒▒▒.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█.▒▒▒▒██▒. └────────────────────┘
     │▒█▒██.▒.▒.█▒.▒▒.▒▒▒▒▒▒▒.▒▒▒.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒██▒▒ ┌─[▓] incoming unsec ┐
     │▒█▒██.▒.▒.█▒.▒▒.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒██▒▒ │ traffic :    667   │
     │▒█▒██.▒.▒.█▒.▒▒.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒██▒▒ │ avg.load:   0.00%  │
1.0k ┤▒█▒██.▒.▒.█▒.▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒██▒▒ └────────────────────┘
     │▒█▒██.▒.▒.█▒.▒▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒██▒▒ ┌─[▒] outgoing ──────┐
     │▒█▒██.▒.▒.█▒.▒▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒██▒▒ │ traffic :   2246M  │
     │▒█▒██.▒▒▒.█▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒██▒▒ │ avg.load: 10647.97%  │
0.5k ┤██▒██▒▒▒▒.█▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒█▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒███▒ └────────────────────┘
     │██▒██▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒██▒▒█▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒███▒ ┌─[░] outgoing unsec ┐
     │██▒██▒█▒▒▒█▒▒████▒███▒█▒████████████▒██▒▒▒██████ │ traffic :      0   │
     │████████████████████████████████████████████████ │ avg.load:   0.00%  │
   0 ┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ └────────────────────┘
     0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24


       Sessions history graph for Sun, 16 Feb 2020

     0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24
 Ses ├─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┤
   1 │   │   │   │   │   │   │   │   ▐   │   │   │   │ failure
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 │ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ 1:19/10
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  95 │██ █▌████▐█▐▐███▐█▌██▐█▐▐█▐██▐█▐▐▐ ▐▐▐██▐▐█████▌ 1:261/38
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 160 ▐█▐█▐█▐▌█ █▐▐▐███▐████████▐▐█▐█▐▐▐███████▐██████▌ 2:221/6
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  30 ▐ ▐ ▐  ▐│▌ ▐│█ ▌│▐  ▌▐ ▐│▌▐▐│▐ ▌│▐ ▐▌▌ ▐▌▐▐ │▐ ▌│ 2:230/150
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  61 ▐▐▐▐▐▌▐▌│ ▐ │   ▐ ▐▐▌▌▐██▌ ▐▐▐  ▐▐███▌█▌│▐ ▐│▌▐▌│ 2:240/1120
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │ ▐ │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:250/25
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  12 │   │   │ ▐ │   │  ▐│   ▐   │   │  ▌▌▌█▐│▐ ▐│   │ 2:280/5555
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  25 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▌▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:292/854
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  50 │▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐█▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐│ 2:341/66
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 244 │███████████████████████████████████████████████▌ 2:450/1024
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  58 ▐▐█▐▐█▐▐│▐ ▐▐▐▌▐│▐ ▐█▐ █▐▐▐▐│▐ ▐│▐▐▐│▐▐▐▐▐▐▐▌▐▐▐▌ 2:460/58
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 405 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:463/68
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:4641/222
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 171 ▐█████▐▌█ █▐▐▐███▐████████▐▐████▐▐████▐█▐▌█▌██▐█▌ 2:466/50
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 │▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│ 2:467/239
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 670 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:467/888
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 101 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:50/109
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  73 │█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌ 2:5000/111
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5000/444
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 387 ▐█████████▐█▐████▐███████████████▐██████████████▌ 2:5001/100
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 497 ▐███████████▐███████████████████████████████████▌ 2:5005/49
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  93 ▐█████████████████████████████████████▌ ▐███████▌ 2:5005/82
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 189 ▐██▌▐█▐▌│ ▐ ▐█▐ █ ████████▐▐▐██▐▐▐██████▐██▐██▐▌│ 2:5010/352
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  25 │ ▐ │▌▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐▐ ▐ ▐ ▐ ▐ █ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5015/42
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 222 ▐███████│▐  ▐▐▌▐█ █▌███████▐▐█▌▐▐▐████████████▐█▌ 2:5015/46
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 295 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5019/40
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 174 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5019/400
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  48 │▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐█▐▐▐█▐█▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌ 2:5020/101
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 502 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/1042.3
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  28 ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▌█ │ 2:5020/113
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   9 │▌▌ ▐▌  │   │   │   │  ▌▐▐  │   │   │   │   │▐  │ 2:5020/1200
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  71 ▐ █ █ █ █ █▌│▌█ ▐█▌▌▐ ▐▌│█▐▌▐█▌ █ █ █▐█ █ █ █▐█▌▌ 2:5020/12000
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   9 │  ▐│   │▐  │  ▐│   │▐  │▐ ▐│   │▐  │  ▐│   │▐  │ 2:5020/1668
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  71 │█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█│ 2:5020/2047
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   4 │   │   │▐  │   │   │ ▌ │   │   │  ▌│   │   │  ▐│ 2:5020/2123
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  34 ▐▐▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐█▐ ▐ ▐▐▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐▐ ▐▌▐▐▐ ▐ │ 2:5020/2140
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   3 │ ▐ ▐ ▐ │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5020/2160
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  81 ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ ▐█▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐│ 2:5020/2992
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   5 ▐   │ ▐ │ ▐▌│   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5020/400
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 624 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/4441
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  20 │   │   │   │   ▌  ▌▐█  │▐  │ ▌ │▐ ▐▌▐  ▐▐  │█▐ │ 2:5020/545
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  44 │▐█ ▐▌▐▌▐ ▐ ▐ ▐ ▐ █ █ █▌▐ ▐ ▐▌▐▐▐ █▐▌ █▐▐ ▐▐▐ ▐ │ 2:5020/5480
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 106 ▐██▌██▌█▌ ▌ ▌ ▌ ▌ █▌█▌█████▐█▐█▌█▐▌▐█████ █ ▌▌█▌▌ 2:5020/601
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   5 │   │   │   │   │   █   ▐   │   │   │   │   │█▌ │ 2:5020/614
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  10 │   │   │   │   │  ▌│   │▐  │▐  ▌▌  ▐ █ ▐   │   │ 2:5020/620
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 193 ▐█████████▐ ▐▐█▌█▐█████████▐▐███▐▐█▐▐██████▐█▌▐█│ 2:5020/715
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5020/8086
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   │   │   │   ▌   │   │   │ 2:5020/814
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 118 ▐██▌▐▌▐▌│▌▐▌▐██▌█▌ ▌██▐▌██▐█████│███▌█▐█▐█▐▌▌███│ 2:5020/828
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 518 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/830
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  19 │   │   │   │   │   ▐█▐ ▌   │  █│   │▐  │   │ █ │ 2:5020/846
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 144 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/848
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 │▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│ 2:5020/932
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  48 ▐▐ ▐│▐  │   │█▐ ▐ ▐▌▐▐▐ ▐ ▐██▐▐▐▐▐█▐▐ ▐▐▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5023/24
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 143 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5030/1081
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 319 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5030/115
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 221 ▐██▌██▐▌███▌██▐████▌████████████████████▐███████▌ 2:5030/1474
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   7 ▐   │   ▐  ▌│   ▐   │   ▐   │   ▐   │   ▐   │   │ 2:5030/1957
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   7 │   │   │   │   │   │  ▐▐   │▌  │   ▌   ▐   ▐   ▌ 2:5030/535
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   6 │ ▌ │▌  │   │   │ ▐ │  ▌│▐  │   │   │   │   │   │ 2:5030/87
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │  ▌│   │   │   │   │   │   │ 2:5034/10
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   6 │   │   │   │   │   │   │   │   ▌  █│▌  │ █ │   │ 2:5036/26
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5037/7
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  94 ▐██▌│▐▐▌│   │▐  ▌ █▌████▐█▐ ▐█▌▐▐▐█▐██▐█▐▐█ │█▐▌│ 2:5049/1
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  12 │ ▐ ▐ ▐ │   │   │   │   │   │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5049/162
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   4 │   │▌  │   │   │▌  │   │   │▌  │   │   │▌  │   │ 2:5050/151
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │▐  │   │ 2:5050/55
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 101 │   │   │   │   │  ▐│█████▐▐▐█▌▐▐▐██████▐▐█▐▌█▐▌│ 2:5050/57
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 110 ▐███│▌█▌│▐▐ │▐  █ ████▐█▐██▐▐█▌▐▐██████████▐▌█▐▌▌ 2:5052/4
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   3 ▐▐  │   │   │   │   │ ▐ │   │   │   │   │   │   │ 2:5053/400
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  20 │▐▌ │   │ ▐▌│▐  ▐  ▐│ █ │▐▌ ▐▐ ▐│ ▐▌│▐▌ │ ▌ │   │ 2:5053/51
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  35 ▐▐▌ ▌  ▌│   │ █ ▐   █▌█▌▐▌▐▐▐▌▐ │ █▐│  ▐│   │▐█▌│ 2:5053/54
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  16 │   │▐ ▌│  ▌│   ▐   │ ▌▌│ ▌▐│▐  │█  │ ▐▐│   ▌▐▐ │ 2:5053/57
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  34 ▐▐  │ ▐ │   │▐▐ ▌  ▌▐█▐ │█  │ █▐│▐▌ ▌▐▐ ▐▐  │█▐ │ 2:5053/58
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 514 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5054/8
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 137 ▐██▌▌▐█▌▌ █ █ ▌ █ ███▌█████▐██▌▐█▐███████▐█▐▌▌█▌▌ 2:5054/89
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 143 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5055/182
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   │ ▌ │   │   │   │   │   │ 2:5055/37
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5057/70
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   6 │   │   │   │   │  ▐│   │   │▌  │   │   │  █│▐▐ │ 2:5057/77
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 292 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5060/900
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 181 ▐███│▐▐▌│█▐▌▐████ ██████▐██▐▐██▐▐▐▐▐██▐██▐█████▌▌ 2:5064/54
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  66 │█▐█▐█▐▌▌▌▌▌█▐▐█▐▌██▐▐▐▌██▐█▐▌██▐█▐▌▌▌▌▌█▌▌█▐▌█▐│ 2:5064/56
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 145 ▐██▌│█▐▌│▐  │▐  █ █▌███████▐▐█▌▐▐▐█▐████▐██▐▌█▐▌▌ 2:5068/45
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │  ▌│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5075/35
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  94 ▐▐█ █▌▐▌▐ ▐ ▐▐▐ ▐ ▐▐██▐▌▐▐▐ ▐ ▐▐▐▐▐▐▐█▐▐█ █████ │ 2:5080/102
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  88 ▐▐█ ▌▌▐ │ ▐ ▐▐█ ▐ ▐▐▐▐▐▌▐▐▐ ▐ ▐▐▐ ▐▌███ █▐█████▌│ 2:5080/68
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  11 ▐   ▐   ▐   │ ▌ ▐   ▐   ▐   ▐   ▐   ▐   │   ▐   │ 2:5083/1
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 478 ▐███████████▐███████████████████████████████████▌ 2:5083/444
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │▌  │   │   │   │   │   │   │ 2:5083/79
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 176 ▐█████▐▌█ █▐│▐███▐██████▐██▐███▐▐▐██████▐▌█▌██▐█▌ 2:5090/958
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 117 ▐█▐▌▐ █▌▐ ▐ ▐▐▐ █ █▌██▐▐▐█▐▌█▐█▐▐██▐██▐██▐█ ██▐▌│ 2:6035/1
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 160 ▐██▌▌██▌▌▌█▌██▌▌█▌████████████▌████████████▌▌██▌▌ 2:6090/1
     ├─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┤
     0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24

--- hpt/lnx 1.9.0
Origin: f1042.ru (2:5020/1042)

Предыдущее Следующее

К списку сообщений
К списку конференций