Skip to main content

Конференции

Просмотр конференции fido7.roo.stats:

Предыдущее Следующее

Дата: 18 Feb 2020, 00:01:30
От: Stats Robot @ 2:5020/1042.0
Кому: All
Тема: IP Sessions Graph


          Station busy graph for Mon, 17 Feb 2020

2.0k ┤▒████▒▒▒▒▒▒▒.▒..▒▒▒▒▒.▒▒▒▒▒.▒.▒▒▒.▒.▒▒▒▒▒▒▒.██▒.
     │▒████▒▒▒▒▒▒▒.▒..▒▒▒▒▒.▒▒▒▒▒.▒.▒▒▒.▒.▒▒▒▒▒▒▒.██▒. ┌─[█] incoming ──────┐
     │▒████▒▒▒▒▒▒▒.▒..▒▒▒▒▒.▒▒▒▒▒▒▒.▒▒▒.▒.▒▒▒▒▒▒▒▒██▒. │ traffic :    103M  │
     │▒████▒▒▒▒▒▒▒.▒▒.▒▒▒▒▒.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒.▒.▒▒▒▒▒▒▒▒██▒. │ avg.load: 488.56%  │
1.5k ┤▒████▒▒▒▒▒▒▒.▒▒.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒. └────────────────────┘
     │▒████▒▒▒▒▒▒▒.▒▒.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒. ┌─[▓] incoming unsec ┐
     │▒████▒▒▒▒▒▒▒.▒▒.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒. │ traffic :  1,339   │
     │▒████▒▒▒▒▒▒▒.▒▒.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒. │ avg.load:   0.01%  │
1.0k ┤▒████▒▒▒▒▒▒▒.▒▒.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒ └────────────────────┘
     │▒████▒▒▒▒▒▒▒.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒ ┌─[▒] outgoing ──────┐
     │▒████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒ │ traffic :   2415M  │
     │▒████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒███▒ │ avg.load: 11451.94%  │
0.5k ┤▒████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒███▒ └────────────────────┘
     │▒████▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒██▒▒█▒▒█▒█▒▒▒▒█▒▒▒█▒█▒▒▒▒███▒ ┌─[░] outgoing unsec ┐
     │▒████▒██▒▒██▒█▒▒███████████████████████████▒███▒ │ traffic :      0   │
     │████████████████████████████████████████████████ │ avg.load:   0.00%  │
   0 ┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ └────────────────────┘
     0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24


       Sessions history graph for Mon, 17 Feb 2020

     0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24
 Ses ├─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┤
   5 │   ▌ ▐ │   │   │▌  │   │   │   │ ▐ │  ▐│   │   │ failure
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 │ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ 1:19/10
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  95 │▐█▐█▌█████ ██████▌███▌█████▐███▌ █▐██▐▌█▐█▌████│ 1:261/38
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 160 ▐██▐█▌█▌██▌██▐▐▐████│███████▐█████▐▐█▐██████│███▌ 2:221/6
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  26 │  ▐│▐ █│▐ ▐│▌ ▌│▐ ▐│▌ ▐│ ▌ ▐ ▐▐▐ ▐ ▐▌▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:230/150
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  41 │ █▐▐▌ ▌│  ▐│▐  ▐ ▐█▐██ ▐  ▌▐   ▐  ▐▐▐▐ █   │▌ ▌│ 2:240/1120
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │ ▐ │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:250/25
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   6 │█  │   │   │   │ ▌ │   │   │   ▐   │   │   │   │ 2:280/5555
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:292/854
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  51 │▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐│ 2:341/66
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 226 │███████████████████████████████████████████████▌ 2:450/1024
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │  ▌│   │   │ 2:451/31
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  88 ▐▐█▐▐█▐▐▐▐ █▐▐█▐│▐█▐▌▐▐▐▐█▌█│▐ ▐▌█ ▐█▐▌██▐▐█│█▐▐▌ 2:460/58
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 421 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:463/68
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  21 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐   │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:4641/222
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 204 ▐██▐█▌█▌██▌██▐▐█████▐█████████████▐▐█▐██████│███▌ 2:466/50
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  25 │▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐▐▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│ 2:467/239
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 708 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:467/888
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  99 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:50/109
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  72 │█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌ 2:5000/111
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  25 ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐▐ ▐ │▌▐ ▐ ▐ ▐  ▌│▌▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5000/444
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 412 ▐████▌█████████████████████████████▐████████████▌ 2:5001/100
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 521 ▐████▌██████████████████████████████████████████▌ 2:5005/49
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  93 ▐█████████████████████████████████████▌ ▐███████▌ 2:5005/82
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 206 ▐██▐█▌▐██▌█▐▐▐▐ ████▐███████▐█████▐▐█▐█▐███▐▐██▌▌ 2:5010/352
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  26 ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐▐ ▐ ▐ ▐ ▐ █ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5015/42
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 256 ▐██▐█▌▐██▌▌██▐█▐██████████████████▐▐████████▐██▌▌ 2:5015/46
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 286 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5019/40
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 171 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5019/400
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  48 │▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▐▐▐▐█▐█▐█▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌ 2:5020/101
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 548 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/1042.3
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │▌  │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5020/1042.90
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  28 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▌▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▌│ 2:5020/113
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  10 │▌  ▐▌  ▌   │   │ ▌ │  ▐│   │   │   │   │   │▐  │ 2:5020/1200
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  86 ▐ █ █ █ █ █▌│██▌│██ ██ ▌▐▌▐▌▐▌█▐▐█▌▐███ ▐▌ ▌█▌█▌▌ 2:5020/12000
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   9 │  ▐│   │▐  │  ▐│   │▐  │  ▐▐   │ ▌ │   ▌   │ ▌ │ 2:5020/1668
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  71 │█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█│ 2:5020/2047
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   3 │   │   │   ▐   │   │   │▌  │   │   │ ▌ │   │   │ 2:5020/2123
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  42 ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ █▌▐ ▐ ▐ ▐█▐▌▐ █ ▐ ▐ ▐ █▌▐ ▐ ▐▌▐ █ ▐ ▐ │ 2:5020/2140
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   4 ▐ ▐ ▐ ▐ │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5020/2160
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  84 ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐│ 2:5020/2992
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   7 ▐   │▌▐ │  ▌│   │   │   │  █│   │ ▌ │   │   │   │ 2:5020/400
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 656 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/4441
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   6 │   │   │   │   │▌  │   │   │   │   │   ▌ ▌ ▐   │ 2:5020/545
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  54 │ ▐ █▌███▌█▐▐ ▐ █ █▌▐ ▐ ▌▐█▐█ █▐▐ ▐ ▐ ▐▐█▌█▐█ ▌▌│ 2:5020/5480
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 137 │▐▌▐█▌██▌█▌▐█ █ ▌██▐█████████████▐█▐█▐█▐███▐▌█▌▌▌ 2:5020/601
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   4 │   │   │   │   │▐  │  ▐│   │   │   │   │   │█▌ │ 2:5020/614
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  11 │   │   ▌ ▐ │   │   ▐  ▌│▌▐ │▌  │   │  ▌▐   │ ▌ │ 2:5020/620
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 275 ▐▐███▌██▐▌█████▌████████████▐██████▐████████████▌ 2:5020/715
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5020/8086
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   ▌   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5020/814
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 122 ▐███▐▌▐▌▐█ █▐███████│▌██▐█▌▌▐█▐█▌▌ ▌██▌█████▐██▌▌ 2:5020/828
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 530 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/830
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   5 │   │   │   │   │   │   │▐  │   │   │   │   █ ▌ ▌ 2:5020/846
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 145 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/848
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 │▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│ 2:5020/932
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  44 │ ▐ ▐█  │  ▐▐ ▐ ▐ ▐ ▐ █ ▐▐▐ ▐ █ ▐ ▐▐▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5023/24
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 143 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5030/1081
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 322 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5030/115
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 251 ▐████▌█████████▌██████▐███████████▐████████████▌▌ 2:5030/1474
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   7 ▐   │   ▐  ▌│   ▐   │   ▐   │   ▐   │   ▐   │   │ 2:5030/1957
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   7 │   │   │   │   ▐   │   ▐   ▐   │▌  │▐  ▐   ▐   │ 2:5030/535
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   6 │   ▐▌  ▌  ▐│   │ ▌ │   │ ▌ │   │   │   │   │   │ 2:5030/87
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   7 │   │   │   │   │   │  ▐│   │   │   ▐   ▌ ▐▐▌   │ 2:5034/10
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  18 │   ▐   │  ▌│   │   │   │█▐▌│ ▐ │█  │  █│▌█ │   │ 2:5036/26
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5037/7
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 107 │▐▌▐█▌ █│▌▌▐│ ▐ ███▐▐█▐▌████▐███▐▐▐▐█ █▐███▐▐█▐▌│ 2:5049/1
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  12 │ ▐ ▐ ▐ │   │   │   │   │   │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5049/162
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   4 │   │▌  │   │   │▌  │   │   │▌  │   │   │▌  │   │ 2:5050/151
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  25 │▐█▐█▌▐█▐▌▌█▐   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5050/57
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 117 ▐█▌▐█▌▐█▐▌▌▐│▐█ ████▐██▌████▐█████▐▐█ █▐███▐▐██▌│ 2:5052/4
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 ▐   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5053/400
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  16 │▐███   │ ▐▌│▐  ▐  ▐│ ▐ │▐  ▐  ▐│ ▐▌│▐  │ ▌ │ ▐ │ 2:5053/51
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  57 ▐█▌▐▌▌ █│▌ ▐│▐▌████▐▐   ▐▐█▐▐ ▐▐│   ▐▐ ▐█▌  ▐▌▐ │ 2:5053/54
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ ▐ │ 2:5053/55
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  12 │▐  │  ▌│   ▐   │ ▌ │  ▐│   │▌  │▐▐ │   ▌   │▐▐▌│ 2:5053/57
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  29 │▐▌ ▐▌▐ │  ▐│ ▐ │▌▌ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐▐ ▌ ▌ │ ▐ ▌▐▌ ▐▌▐▌▌ 2:5053/58
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 536 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5054/8
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 180 ▐▐█▐█▌███▌▌██▐█ ███▐███████████████▐█▐█████▐███▌▌ 2:5054/89
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 143 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5055/182
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5057/70
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 290 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5060/900
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 211 ▐██▐█▌▐█▌███▐▐██████▐██▌████▐███▐█▐▐█▐█████▐███▌│ 2:5064/54
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  65 │▌██▐█▐▌▌█▐█▐▐▐▐▐▌█▐▌█▐▐▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐▌▌▌█▐▐▐▐▌██│ 2:5064/56
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 162 │█▌▐█▌▐█│▌▌█│▐█ ████▐███████▐█████▐▐█▐█████▐▐██▌│ 2:5068/45
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   7 │   │   │▐  │   │   │   │ █ │   │   │   │   │   │ 2:5075/35
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 121 ▐ █▌█▌▐▌█ ██▐▐▐▌▐ ██▐▌▐▐▐██▌▐ ▐▐██▐▐█▐███ █▐█▐█ ▌ 2:5080/102
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  88 ▐ ▐ █▌▐ █ ▐▐▐▐███████ ▐▐▐█▐▐▐ ▐▐▐ ▐ ▐▐▐ ▐ █ ▐██ ▌ 2:5080/68
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  11 ▐   ▐   ▐   │ ▌ ▐   ▐   ▐   ▐   ▐   ▐   │   ▐   │ 2:5083/1
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 492 ▐████▌██████████████████████████████████████████▌ 2:5083/444
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 191 ▐█▌▐█▌██▌█▌██▐█▐████████████████▐▐▐▐█▐██████▐███│ 2:5090/958
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 127 ▐████▌▐▌▐ ██▐▐▐ ▐██▐▐▐█▌████▐███▐█▐▐█▐█████▐▐█▐▌│ 2:6035/1
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 175 ▐████▌███▌█████▌███████████████████████████████▌▌ 2:6090/1
     ├─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┤
     0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24

--- hpt/lnx 1.9.0
Origin: f1042.ru (2:5020/1042)

Предыдущее Следующее

К списку сообщений
К списку конференций