Skip to main content

Конференции

Просмотр конференции fido7.roo.stats:

Предыдущее Следующее

Дата: 19 Feb 2020, 00:01:26
От: Stats Robot @ 2:5020/1042.0
Кому: All
Тема: IP Sessions Graph


          Station busy graph for Tue, 18 Feb 2020

2.0k ┤▒███▒.▒.▒.█..▒.▒▒▒.█▒▒▒█▒▒▒.▒.▒▒▒▒▒.▒▒██▒▒▒▒██▒.
     │▒███▒.▒.▒.█..▒▒▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒▒.▒.▒▒▒▒▒.▒▒██▒▒▒▒██▒. ┌─[█] incoming ──────┐
     │▒███▒▒▒.▒.█..▒▒▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒▒.▒▒▒▒▒▒▒.▒▒██▒▒▒▒██▒. │ traffic :    118M  │
     │▒███▒▒▒.▒.█..▒▒▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒.▒▒██▒▒▒▒██▒. │ avg.load: 564.12%  │
1.5k ┤▒███▒▒▒.▒.█..▒▒▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒.▒▒██▒▒▒▒██▒. └────────────────────┘
     │▒████▒▒.▒.█..▒▒▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒.▒▒██▒▒▒▒██▒. ┌─[▓] incoming unsec ┐
     │▒████▒▒.▒.█..▒▒▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒.▒▒██▒▒▒▒██▒. │ traffic :  1,791   │
     │▒████▒▒.▒.█..▒▒▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒.▒▒██▒▒▒▒██▒. │ avg.load:   0.01%  │
1.0k ┤▒████▒▒.▒.█..▒▒▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒██▒▒ └────────────────────┘
     │▒████▒▒▒▒.█..▒▒▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒██▒▒ ┌─[▒] outgoing ──────┐
     │▒████▒▒▒▒▒█▒.▒▒▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒██▒▒ │ traffic :   3190M  │
     │▒████▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒██▒▒ │ avg.load: 15126.29%  │
0.5k ┤▒████▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒██▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒██▒▒ └────────────────────┘
     │█████▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒█▒█▒▒██▒██▒█▒▒▒▒▒▒▒▒████▒▒▒██▒▒ ┌─[░] outgoing unsec ┐
     │█████▒█▒█▒█▒▒█▒████████████████████▒███████████▒ │ traffic :      0   │
     │████████████████████████████████████████████████ │ avg.load:   0.00%  │
   0 ┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ └────────────────────┘
     0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24


       Sessions history graph for Tue, 18 Feb 2020

     0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24
 Ses ├─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┤
   3 │  ▐│   │   │   │   │   │   │▐  │   │   │   ▌   │ failure
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 │ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ 1:19/10
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  94 ▐ █▐████▐▌███▐███████▌████▐████▌▐▌██▐███▐▐▐ █▐█▐│ 1:261/38
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 134 ▐█▐ ▐▌█ ███ █ █▐███▐███▐████████▐█▐▐▐██▐▐█  ▐▐▐▐▌ 2:221/6
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:230/150
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │  ▐│   │   │   │   │   │   │   │ 2:24/902
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  39 │ ▐ ▐▌▐ ▌▌ ▌│▐▐ ▐ ▐▐█▐▐ ▌▐ ▐▐▌▐ │▌ ▐│▌█▐▐   ▌▐▐ │ 2:240/1120
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   2 │   ▐   │ ▐ │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:250/25
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   2 │   │   │   │   │   │   │   │  █│   │   │   │   │ 2:280/5555
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:292/854
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  49 │▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐│ 2:341/66
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 223 │███████████████████████████████████████████████▌ 2:450/1024
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 107 ▐▐▐█▐█▐▐▌▐▌▐▐▐█▐█▐▐▐█▐▐▐███▐████▐█▐▐▐██▐▐█ ▐│█▐▐▌ 2:460/58
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 420 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:463/68
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   7 │ ▐ │   │   │   │   │   │   │   │   ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:4641/222
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 167 ▐█▐ █▌████▐ █▐██▐███████████▐█████▐ ████▐▐██████▌ 2:466/50
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  26 │▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐▐█│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│ 2:467/239
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 678 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:467/888
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 ▐   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:50/0
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  98 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:50/109
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  73 │█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌ 2:5000/111
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │▌▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5000/444
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 398 ▐████████▌███▐██████████████████████▐██████████▐▌ 2:5001/100
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 487 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5005/49
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  93 ▐█████████████████████████████████████▌ ▐███████▌ 2:5005/82
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 188 ▐▐▐▌██▐ █ ▐▌▐▐▐▐▐▐█▐███▐████▐▌▐█▐█▐▐▐███▐▐█████▐▌ 2:5010/352
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  26 ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐▐ ▐ ▐ ▐ ▐ █ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5015/42
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 250 ▐██▌█▌█ █ ▌ █▐█▐█▐█▐███████████████████████████▐▌ 2:5015/46
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 266 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5019/40
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 155 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5019/400
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  48 │▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▐▐▐▐▐▐▐▐█▐█▐▌▐█▐█▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌ 2:5020/101
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 521 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/1042.3
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   █▌  │ 2:5020/1042.37
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  31 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▌▐▐▐ ▐ ▐█▐ ▐ ▐ ▐▐▐ │ 2:5020/113
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  10 ▐▌ █│▌  │   │   │  ▐│   ▌ ▌ │   │   │   │   │▐  │ 2:5020/1200
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  70 ▐ ███ █ █ █▌│▌█▌│█▐██▌█▌▐▌▐▌█▌█ █ █ █▌█ █ █ █ █ ▌ 2:5020/12000
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   9 │  ▐│   │▐  │  ▐│   │▐  │ ▌▐│   │▐  │  ▐│   │▐  │ 2:5020/1668
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   │▌  │   │   │   │   │   │ 2:5020/2038
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  71 │█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█│ 2:5020/2047
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   4 │ ▐ │   │   │  ▐│   │   │   ▌   │   │   │▌  │   │ 2:5020/2123
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  42 │ ▐ ▐ ▐ █ █ ▐ ▐ █ ▐ █▌█ █ ▐▐▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐▐ ▐▐█ │ 2:5020/2140
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   3 │ ▐ ▐ ▐ │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5020/2160
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  84 ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐│ 2:5020/2992
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   5 ▐  ▌│ ▐ │  ▌│   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5020/400
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 638 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/4441
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   3 │   │   │   │   │  ▐│   │   │   │   │   │▐  │▐  │ 2:5020/545
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  51 │ ▐▌█▌▐ ▐ ▐ ▐▐▐▐▐▐▐ ▐▌█ ▐▐▐▐▐ ▐ ▐▐▐ ▐▌▐ ▐ ▐ ▐██▐│ 2:5020/5480
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 114 ▐▐█ ▌▌███ █ ▌▐█ █▐▌ ███▐▌██▌█▌█▐▌██ ▌██▐█▐█ ███▐▌ 2:5020/601
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   8 │   │   │   │   │▐  │ ▌ │ ▌ │   │   │   │   │█▌ │ 2:5020/614
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   7 │   │   │   │   │▐  │   │  ▐│▐ ▐│   │ ▐▌▐   │   │ 2:5020/620
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 246 │▐█▌█████▌███▐████████████████▐█████▐██████▐█▐█▐▌ 2:5020/715
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5020/8086
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ▐   │   │ 2:5020/814
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 137 ▐▌▐▌▐▌▐▌█▌▌█▐▌████▐█▐██▌███████▌██▐█▐███▐█▐█│██▌│ 2:5020/828
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 532 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/830
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 146 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/848
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 │▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│ 2:5020/932
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  48 │ ▐ ▐▐  │  ▌▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐█▌▐▐▐▐▐ ▐ ▐▌▐ ▐ █ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5023/24
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 143 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5030/1081
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 309 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5030/115
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 239 ▐█▐▌█████▌█▌████████████████████████▐███▐███████▌ 2:5030/1474
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   7 ▐   │   ▐  ▌│   ▐   │   ▐   │   ▐   │   ▐   │   │ 2:5030/1957
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   6 ▐  ▌│▌  │   │   │  ▐│  ▌▌   │   │   │   │   │   │ 2:5030/87
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  12 │   │   │   │   │   │   ▌   │   │   │   │▐██▐▌  │ 2:5034/10
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  16 │▐  ▐   │   │   │   │   │   │ ▌ ▐▌▐ ▐ ▐▌▐   │█  │ 2:5036/26
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5037/7
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  79 ▐▐  │▌▐ │   │▐▐▐▐▐▌▐▌██▐▐▐▐▌▐▌▐▐│█▐ │██ ▐▐▐▌███▐▌ 2:5049/1
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  12 │ ▐ ▐ ▐ │   │   │   │   │   │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5049/162
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   4 │   │▌  │   │   │▌  │   │   │▌  │   │   │▌  │   │ 2:5050/151
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  91 ▐▐  █▌▐ ▌   │▐▐▐█▐█▐▌██▐████▐█ ███▌▐│███▐▐ ▐████▌ 2:5052/4
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 ▐   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5053/400
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  18 │▐█▌│▐█ │ ▐▌│▐  ▐  ▐│ ▐ │▐  ▐  ▐│ ▐▌│▐  │ ▌ │   │ 2:5053/51
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  30 ▐   ▌ ▐ ▌  ▐│▐▌▐▐▐ ▐│ █ │ ▐ │ ██▌▌▐ │▌  ▐ ▐ │  ▐│ 2:5053/54
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  26 │   │   ▐   │▐  ▐ ▐▐▐ ▐ ▐ █ ▐▐ ▐▌▐▌ │   │▐  ▌▐  │ 2:5053/55
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  20 │  ▌│   ▐   │▐▌ │  ▐│   │▌  ▐ ▐▐│▐▌ ▌   │▐▌ │▐ ▌│ 2:5053/57
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  18 │   │ ▐ │   │▐▐ │ ▌▐│ ▐ │▐▐ │ ▐▌│▐ ▐│ ▐ │▐  ▌▐▐ │ 2:5053/58
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 521 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5054/8
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 155 ▐▐█ █▌█ ▌ ▌ █▐█▐█▐█▐███▐███████████▐███ ███▌█▐█▐▌ 2:5054/89
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 143 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5055/182
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   │ ▌ │   │   │   │   │   │ 2:5055/37
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▌ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5057/70
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   2 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ ▌ ▐   │ 2:5057/77
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 289 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5060/900
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 184 ▐▐▐█▐██ ▌▐██▐▐███▐█▐███▐▐██████████▐▐██▐▐██ ███▐▌ 2:5064/54
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  66 │▐██▐▌██▐▌█▌▌▌██▐▌██▐█▐▐▐▐▐█▐█▐▐█▐█▌▌█▐▐▐▐▌█▐▐▐▐│ 2:5064/56
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 152 ▐▐  █▌▐ ▌ ▌ │▐█▐█▐▌▐███▐██████▐▐███▐▐███▐█ ▐███▐▌ 2:5068/45
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   │   │   │   ▌   │   │   │ 2:5075/35
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 139 ▐ █▌██▐▌█ █ ▐▐█▐█▐▐█▐▐▐███████████▐▐▐██ ▐▌█▌███ │ 2:5080/102
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  79 ▐ ▐▌██▐ ▐ ▐▐▐▐█ ▐ ▐█▐▌█▌█▐█▐▐ █▐▐ ▐ │█▐ ▐ █ ▐██ │ 2:5080/68
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  11 ▐   ▐   ▐   │ ▌ ▐   ▐   ▐   ▐   ▐   ▐   │   ▐   │ 2:5083/1
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 470 ▐██▌█████████▐██████████████████████████████████▌ 2:5083/444
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ ▐ │   │   │ 2:5083/79
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 144 ▐██ ▐▌█ ▐█▐ █▐█▐████████████▐█████ ▐███▐▐▐█▐██▐▐▌ 2:5090/958
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 120 ▐▐█ ▐▌▐▌█ █ ▐ █▐█▌█▐████▐█▐███▐█▐█▐▐▐██ ▐█▐ ▐█▐█▌ 2:6035/1
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 152 ▐██▌███▌▌▌█▌███████████████▌█▌██▌██▌▌██▌███▌████▌ 2:6090/1
     ├─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┤
     0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24

--- hpt/lnx 1.9.0
Origin: f1042.ru (2:5020/1042)

Предыдущее Следующее

К списку сообщений
К списку конференций