Skip to main content

Конференции

Просмотр конференции fido7.roo.stats:

Предыдущее Следующее

Дата: 21 Feb 2020, 00:01:24
От: Stats Robot @ 2:5020/1042.0
Кому: All
Тема: IP Sessions Graph


          Station busy graph for Thu, 20 Feb 2020

2.0k ┤▒███▒...▒.▒..█.▒▒█▒▒▒.▒.█▒▒▒▒.▒▒▒▒▒.▒▒▒█▒▒▒▒██▒▒
     │▒███▒...▒.▒..█.▒▒█▒▒▒.▒.█▒▒▒▒.▒▒▒▒▒.▒▒▒█▒▒▒▒██▒▒ ┌─[█] incoming ──────┐
     │▒███▒.▒.▒.▒..█.▒▒█▒▒▒.▒.█▒▒▒▒.▒▒▒▒▒.▒▒▒█▒▒▒▒██▒▒ │ traffic :    118M  │
     │▒███▒.▒.▒.▒..█.▒▒█▒▒▒.▒.█▒▒▒▒.▒▒▒▒▒.▒▒▒█▒▒▒▒██▒▒ │ avg.load: 561.61%  │
1.5k ┤▒███▒.▒.▒.▒..█.▒▒█▒▒▒▒▒.█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒.▒▒▒█▒▒▒▒██▒▒ └────────────────────┘
     │▒███▒.▒.▒.▒▒.█▒▒▒█▒▒▒▒█.█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒.▒▒▒█▒▒▒▒██▒▒ ┌─[▓] incoming unsec ┐
     │▒███▒.▒.▒.▒▒.█▒▒▒█▒▒▒▒█.█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒.▒▒▒█▒▒▒▒██▒▒ │ traffic :      0   │
     │▒███▒.▒.▒.▒▒.█▒▒▒█▒▒▒▒█.█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒.▒▒▒█▒▒▒▒██▒▒ │ avg.load:   0.00%  │
1.0k ┤▒███▒.▒▒▒.▒▒▒█▒▒▒█▒▒▒▒█.█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒.▒▒▒█▒▒▒▒██▒▒ └────────────────────┘
     │▒███▒▒▒▒▒.▒▒▒█▒▒▒█▒▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒██▒▒ ┌─[▒] outgoing ──────┐
     │▒███▒▒▒▒▒.▒▒▒█▒▒▒█▒▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒██▒▒ │ traffic :   2388M  │
     │▒███▒▒▒▒▒.▒▒▒█▒▒▒█▒▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒██▒▒ │ avg.load: 11324.64%  │
0.5k ┤▒███▒▒▒▒▒.▒▒▒█▒▒▒██▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒██▒▒ └────────────────────┘
     │▒███▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒█▒██▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒█▒▒▒▒██▒▒ ┌─[░] outgoing unsec ┐
     │████▒▒▒▒█▒██▒████████▒█▒███▒███████▒████████████ │ traffic :      0   │
     │████████████████████████████████████████████████ │ avg.load:   0.00%  │
   0 ┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ └────────────────────┘
     0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24


       Sessions history graph for Thu, 20 Feb 2020

     0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24
 Ses ├─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┼─┴─┤
   2 │   │   │   │ ▐ │   │ ▐ │   │   │   │   │   │   │ failure
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 │ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ 1:19/10
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  80 │█████▐██▌███ ███▌███▌█ ▐▐▐▌██▐▐█▐▐ █▌▐▐▐ ▐▐█▐█▌▌ 1:261/38
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 146 ▐ ████▐▐█▌▌███▐███▐███▌█▐ ██▌███████▐▐████▐███▐▐▌ 2:221/6
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  34 │ ▌▐▌▌ ▌▌▐  ▌▌ ▐│▐ ▐▌▌▐ ▐ ▐▌▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐│ 2:230/150
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  34 │ ▐█▐   │  ▐│▌ ▐▐ ▐▌│▌▐▐│▌ ▌│   │   ▐ ▌██  ▌▐▌ █│ 2:240/1120
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │ ▐ │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:250/25
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   2 │   │   │   │   │   │ ▌ │   │   │   │  ▐│   │   │ 2:280/5555
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:292/854
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  49 │▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐│ 2:341/66
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 214 │███████████████████████████████████████████████▌ 2:450/1024
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  86 ▐▐▐█▐▐▐▐▌▐ █▐▐█▐│▐▐███▐█▐▐██▌█▐▐█▐▌▐│▐ █▐▐█▐▐█▐▐▌ 2:460/58
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 426 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:463/68
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:4641/222
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 112 ▐ ██████▐▌▌███▐██ ▐▌▐▌██▐ ██│███▐▐▐ ██▌█▐▐▐█▐███▌ 2:466/50
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 │▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│▐ ▐│ 2:467/239
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 614 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:467/888
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ▐   │   │ 2:50/0
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  97 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:50/109
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  72 │█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌█▌ 2:5000/111
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 ▐ ▐ ▐ ▐ │▌▐ ▐ ▐ ▐  ▌▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐  ▌▐  ▌▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5000/444
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 402 ▐████████▌███████▌█████████████████▌█████▐██████▌ 2:5001/100
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 436 ▐████████▌██████████████████████████████████████▌ 2:5005/49
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  93 ▐█████████████████████████████████████▌ ▐███████▌ 2:5005/82
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 187 ▐ ███ █▐│▌▐▐▐█▐▐█ ██▐▌█▐▐▐██▐█████▐ █████▐██████▌ 2:5010/352
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  25 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐▐▐ ▐ ▐ ▐ ▐ █ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5015/42
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 230 ▐▌███ █▐█▌ █▐▌█▐█ ██▐▌███ █████████▌█████▐██████▌ 2:5015/46
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 248 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5019/40
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 158 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5019/400
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  39 │▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐▌▐  │   │ ▐▐│ 2:5020/101
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 466 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/1042.3
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   2 │   ▐   │   │   │   │   │  ▌│   │   │   │   │   │ 2:5020/1042.37
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   ▐   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5020/1042.90
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  28 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ █ ▐ ▐ ▐█▐ ▌ 2:5020/113
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  10 │▌ ▐│   │   │   │   │ ▐ ▐   │ ▐ │   │   │▐  │▐  │ 2:5020/1200
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  70 ▐ █▐█ █ █ █▌│▌▐▌█ █▌█▌█▌▐▌▐▌▐████ ▐ ▐▌█▐▐ ▐ ▐ ▐▐▌ 2:5020/12000
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   9 │  ▐│   │▐  │  ▐│   │▐  │ ▌▐│   │▐  │  ▐│   │▐  │ 2:5020/1668
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  71 │█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█▐█│ 2:5020/2047
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   4 │   │   │▌  │   │   │▐  │   │   │ ▐ │   │   │  ▌│ 2:5020/2123
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  48 │ ▐ ▐ ▐ █▌▐▌▐ ▐ ▐ ▐▐▐▌▐▐▐ █▐▐▐▐ █▐▐ ▐ █▌▐ ▐ ▐███│ 2:5020/2140
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   4 ▐ ▐ ▐ ▐ │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5020/2160
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  84 ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐│ 2:5020/2992
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   4 ▐   │ ▐ │  ▌│   │   │   │   │ ▌ │   │   │   │   │ 2:5020/400
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 553 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/4441
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  10 ▐ ▌ │   │   │   │   │   │   │   ▌   │  ▐▐  ▐▌▐▐ │ 2:5020/545
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  50 │ ▐█▐ █▐▐ ▐▐▐ ▐▐▐ ▐▐▐ ▐ ▐ █▌▐ ▐ ▐▌▐ ▐ ▐██ █ ▐█▐▐│ 2:5020/5480
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  37 │ ██▌  █│▌█ ▌ █▐▌ ▌ │   │   ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ ▌ │ 2:5020/601
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   5 │   │   │   │   │▐  │   ▐   │   │   │   │   │█▌ │ 2:5020/614
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  27 │   │   │   │   ▐ ▌ ▐▌ ▐│   │   █ ▌█▌█▐█▐▌  █▌ █│ 2:5020/620
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 229 ▐▌███▐███▌██▐████▌███████▐███████▐█ █████▐██████▌ 2:5020/715
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5020/8086
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   2 │   │   │   │   ▌   │   │   │   │   │   │   │  ▐│ 2:5020/814
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 120 ▐▌██▐▌▐▌▌▌ █▐▌▐██▌█▌▐▌█▌▐▌██▌█▐███▌▌▌▌ ██▌██████▌ 2:5020/828
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 512 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/830
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   2 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ▐▌  │   │ 2:5020/846
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 143 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5020/848
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  24 │▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│▌ ▌│ 2:5020/932
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  39 ▐ ▐ ▐▐  │  ▐▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5023/24
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 143 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5030/1081
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 312 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5030/115
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 257 ▐████▌████▐█▐████████▌███▌█████████▌████████████▌ 2:5030/1474
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   7 ▐   │   ▐  ▌│   ▐   │   ▐   │   ▐   │   ▐   │   │ 2:5030/1957
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   4 ▐   │   │   │   │   │   │   █   │   │   │   │ ▐ │ 2:5030/535
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   6 │  ▐│   │   │   │   │ ▐ ▐   │   │   │   │▐  │   │ 2:5030/87
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  91 │███▌█▌███████████████████████████████████████  │ 2:5034/10
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  13 │   │   │   │   │   │   │ ▐▐█ ▐ │▌▌ │ ▐ █   │▌ ▐│ 2:5036/26
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5037/7
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  82 ▐ █▌▌ ▌▐│▌  │  ▐█  █▐▌▌▐▐ ▌█▐▐████  ▐█▌█▐▐█████▐▌ 2:5049/1
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5049/162
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   4 │   │▌  │   │   │▌  │   │   │▌  │   │   │▌  │   │ 2:5050/151
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 105 ▐ ██▌ ▌▐│▌ ▐▌▌ ▐█ ██▐▌█▐▐ ██▌█████▐▌█████▐██████▌ 2:5052/4
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   3 ▐   │   │   │   │   │   │   │   │   │▌  │   │ ▌ │ 2:5053/400
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  19 │▐██│   │ ▐▌│▐  ▐  ▐│ ▐▌│▐  █  ▐▐ ▐▌│▐  │ ▌ ▐   │ 2:5053/51
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  33 ▐   ▌ ▌▐│  ▐│  ▐█ █ ▐▌█▐▐ ▌▌│  ▐▐ ▐ │  ▐▌ ▐ ▐▐ ▐│ 2:5053/54
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  65 ▐ ▌ │ ▌ │   │  ▐▐ █▐▐▌▐▐▐ ▐▌█   █▐▐▌▌▌▐██ ████▐█│ 2:5053/55
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  17 │   │   │   │ ▐ │   ▌   │▐ ▌█  ▌▐   ▐  █│ ▌ ▐▌ ▐│ 2:5053/57
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  29 ▐ █ │ ▐ │   │ ▐ │  ▐│▌▐▐│ ▌ ▐ ▐ ▌▌  │ ▐█▐ ▌▐█▐▐ │ 2:5053/58
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 517 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5054/8
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 132 ▐ ███ █▐▌▌▌██▌█▐█ █▌█▌█▌█ ██▌████▐█ █▐▌██▐█████▐▌ 2:5054/89
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  35 ▐███████████▌   │   │   │   │   │   │   │   │   │ 2:5055/182
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ▐   │ 2:5055/37
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  23 │ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▌ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ │ 2:5057/70
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 292 ▐███████████████████████████████████████████████▌ 2:5060/900
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 198 ▐▌███▌█▐▌█▐█▐████ ██▐████▐███████▐█▌████▐▐████▐█▌ 2:5064/54
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  47 │▌▌▌▌▌█▐▐▐██▐▐▌█▌█▐ ▐▌▌▌▌▌█ █▌█▌▌▐▌▌▌   │   │   │ 2:5064/56
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 157 ▐ ██▌ ▌▐▌▌ █│▌ ▐█ ██▐▌██▐ █████████▌█████▐██████▌ 2:5068/45
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 125 ▐▌███ ▐██ ▐█▐▐▐▐█ ▐█▐▌█▌▐▐▐███▐▐█▐█ ▐█▐█▐▐█▐███ ▌ 2:5080/102
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  83 ▐ ███ ▐ │▌▐ ▐▐▐▐█ █▐▐▌█▐▐▐▐ ▐ ▐▐▐ ▐ ▐▐ █▐▐█ █▐▐ ▌ 2:5080/68
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
  11 ▐   ▐   ▐   │ ▌ ▐   ▐   ▐   ▐   ▐   ▐   │   ▐   │ 2:5083/1
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 431 ▐████████▌███████████████▐██████████████████████▌ 2:5083/444
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
   1 │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   ▐   │   │ 2:5083/79
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 152 │▌██▌█▌█▐▌▌█▌█████▐▌█████ ██████████▐█████▐███▌▐▌ 2:5090/958
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 108 ▐▌█▐█ ▐▌█▌▐█▐ ▐▐█ ▐█▐▌█▌▐ █████████ ▐███▐▐█████▐▌ 2:6035/1
     ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 154 ▐▌███▌██▌▌█▌█████▌███▌█████████████▌██▌█████████▌ 2:6090/1
     ├─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┤
     0   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24

--- hpt/lnx 1.9.0
Origin: f1042.ru (2:5020/1042)

Предыдущее Следующее

К списку сообщений
К списку конференций